Digitale oprichting van de BV

7 Maart, 2022 09:14

De aanvraag voor de oprichting van een BV kan online via de website, maar het is nog niet mogelijk om de oprichting digitaal te voltooien. Daarvoor is eerst een wetswijziging nodig, omdat de huidige Nederlandse wetgeving het nog niet mogelijk maakt om een BV digitaal op te richten. Voor de oprichting van een BV is namelijk een notariële akte nodig en de huidige wet kent de digitale notariële akte nog niet..

Wetswijziging per 1 augustus 2022

De wetswijziging zit er gelukkig wel aan te komen! Naar verwachting zal het vanaf 1 augustus 2022 mogelijk zijn om door middel van een elektronische notariële akte een BV op te richten. Het is niet zo dat Nederland het enige land is dat dit mogelijk gaat maken. De nieuwe regeling is namelijk gebaseerd op Europese regelgeving die alle EU-landen de verplichting oplegt om het mogelijk te maken een BV op te richten zonder dat u daarvoor naar een notaris moet.

Aanpassing van bestaande wetten

Maar voordat het zover is, moet er nog wel heel erg veel gebeuren. De wetgever moet namelijk diverse wetten aanpassen om het mogelijk te maken dat een BV digitaal wordt opgericht. Zo moet het Burgerlijk Wetboek worden aangepast, maar ook de Handelsregisterwet en de Wet op het notarisambt. Dat is dus een omvangrijk wetgevingsproces dat zeer zorgvuldig moet gebeuren. Het gaat immers om rechtszekerheid.

Rol van de notaris

De Minister voor Rechtsbescherming heeft aangegeven dat de notaris een rol moet blijven vervullen bij de oprichting van de BV, ook als de oprichting in elektronische vorm mogelijk moet zijn. Als u nu een BV opricht, dan moet u bij de notaris langs voor de ondertekening. Dat moet omdat de notaris uw identiteit dient vast te stellen. Ook is het belangrijk dat de notaris goede voorlichting geeft (‘Belehrung’ heet dat in onze vaktaal). Daarom is het contact tussen de oprichter en de notaris van groot belang.

Elektronische videobelverbinding

Dat contact tussen de notaris en de oprichter van de BV gaat deels verdwijnen als het mogelijk wordt om de BV ‘op afstand’ op te richten, dus door middel van een elektronische akte. Omdat het ook in die situatie belangrijk blijft om de identiteit van de oprichter vast te stellen en een goede voorlichting te geven, zal de digitale oprichting plaatsvinden door middel van een beveiligde videobelverbinding.

Natte handtekening Elektronische handtekening

De ‘natte handtekening’ onder oprichtingsakte wordt vervangen door een elektronische handtekening. Dit is niet zomaar een handtekening en daarvoor moet dan ook een speciaal identificatiemiddel worden gebruikt. Welke dat moet zijn, is in de Europese regelgeving vastgelegd.

Digitale oprichting van de BV: altijd mogelijk?

Maar is de digitale oprichting via de elektronische akte dan altijd mogelijk? Nee, dat is niet het geval. Wanneer u bijvoorbeeld uw onderneming inbrengt in de BV, dan is de digitale oprichting niet mogelijk. Daarvoor moet u dus nog steeds bij de notaris op kantoor langs. En wat als u sowieso toch liever persoonlijk bij de notaris langs wilt gaan voor de oprichting van de BV, mag dat dan ineens niet meer? Jawel hoor, geen probleem. Ook de ouderwetse manier van oprichten, dus bij de notaris aan tafel met uw eigen ‘natte handtekening’ blijft mogelijk.

Meer te weten komen over het digitaal oprichten van een BV?

Houd de publicaties op onze website in de gaten voor meer nieuws over de digitale oprichting van de BV. Voor aanvullende informatie mag u uiteraard altijd contact met ons opnemen.