Digitale oprichting van de BV: de laatste ontwikkelingen

5 Mei, 2022 11:31

Digitale oprichting van de BV – het komt er aan, nog even geduld a.u.b.

Op grond van Europese regelgeving zijn alle EU-lidstaten verplicht om het mogelijk te maken dat BV’s volledig digitaal worden opgericht. De deadline voor invoering van die regeling verstreek op 1 augustus 2021. Een aantal EU-lidstaten, waaronder Nederland, heeft echter uitstel gevraagd voor de invoering van de nieuwe regelgeving. Dat uitstel is ook verleend. Uiterlijk per 1 augustus 2022 moet Nederland zo ver zijn.

Het was dus wachten op het indienen van een wetsvoorstel. Dat voorstel ligt er nu: op 21 april 2022 is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Die zal er nu over moeten debatteren en besluiten.

In het kort komt het wetsvoorstel er op neer dat het mogelijk moet zijn om een BV volledig digitaal op te richten. U hoeft dan dus in beginsel niet meer bij de notaris langs voor de oprichting van de BV. De oprichting vindt dan plaats via een videobelverbinding. Op dat moment stelt de notaris ook uw identiteit vast. Dat kan niet aan de hand van bijvoorbeeld uw paspoort. De identificatie vindt dan plaats met behulp van een elektronisch identificatiemiddel.

Het oprichten van een NV kan nog niet elektronisch plaatsvinden. Ook wanneer u uw onderneming (zoals uw eenmanszaak) inbrengt in een BV, is de elektronische oprichting niet mogelijk. Daarvoor moet u dan nog steeds naar de notaris.

Hoewel het voor de oprichting van een BV in beginsel dus niet langer nodig is dat u persoonlijk naar het notariskantoor gaat, zijn er nog voldoende redenen om dat wél te doen. Het gaat immers niet alleen maar om het tekenen van de akte. De notaris kan u namelijk ook van aanvullend advies voorzien. Denkt u bijvoorbeeld aan het maken van een aandeelhoudersovereenkomst. Of het opzetten van een holdingstructuur.

Op dit moment moeten de statuten van een BV in het Nederlands opgemaakt worden. In de praktijk is er echter ook steeds meer behoefte aan statuten in een ander taal, veelal het Engels. Gelukkig staat in het wetsvoorstel dat het mogelijk moet zijn om de oprichtingsakte van een BV ook in de Engelse taal te tekenen. Dit gaat alleen gelden voor de elektronische akte. Wat ons betreft een hele vooruitgang!

De nieuwe wetgeving is dus nog niet in werking getreden. Dat zal ongetwijfeld nog wel een paar maanden duren. Maar de verwachting is wel dat het hele wetgevingsproces snel zal verlopen.

Wij houden het wetgevingsproces nauwlettend in de gaten. Houdt u dus deze website in de gaten voor meer nieuws over de digitale oprichting van de BV.

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze specialist ondernemingsrecht, mr. Jeroen van der Weele (notaris). Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 0320-247394 of per e-mail: j.van.der.weele@hakreinvos.nl.