Aandelenoverdracht BV

Bij een wijziging van de eigendomsrechten van een BV worden de aandelen overgedragen via een notariële akte. Een aandelenoverdracht vindt onder meer plaats bij nieuwe aandeelhouders, het vertrek van aandeelhouders of een nieuwe eigenaar bij de verkoop van een BV.

Bij de aandelenoverdracht van een BV zorgen we voor:

  • De notariële akte
  • Volmacht en legalisatie
  • Wijziging van de gegevens bij de KvK

Heeft u vragen over de aandelenoverdracht of wilt u direct een conceptakte aanvragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0320 – 289 460 of via e-mailadres info@oprichtenbv.nl.

Notariële akte

Aandelen aan- of verkopen gaat via een notariële akte. De notaris heeft de controle bij de overdracht, waaronder van de prijs van de aandelen en de identificatie van de aandeelhouders. Van de levering van de aandelen stelt de notaris een conceptakte op die de aandeelhouders moeten goedkeuren. Deze akte krijgt u binnen 5 tot 10 werkdagen thuisgestuurd. Bij akkoord maken we een afspraak voor volmacht en legalisatie.

Een aandelenoverdracht moet dus via een notaris verlopen ter controle van de reële waarde van de aandelen en de identificatie van de aandeelhouders. Neem contact met ons op voor meer informatie of om direct een conceptakte aan te vragen. Voor het opstellen van de akte hebben we de officiële documenten van u nodig, waaronder de statuten en het aandeelhoudersregister.
Met onze jarenlange ervaring op het gebied van aandelenbeheer zorgen we voor een vlekkeloze overdracht. We beschermen kopers bijvoorbeeld met een concurrentiebeding en indekking tegen faillissement met afspraken en garanties. Ook beschikken we over alle vaardigheden om het gehele proces van het opstellen van nieuwe aandeelhoudersovereenkomsten te begeleiden.

Stappenplan van de procedure

De procedure waarbij we de notariële akte voor de aandelenoverdracht van een BV opstellen verloopt als volgt:

Stap 1: vraag een conceptakte aan voor aandelenoverdracht via onze website, door te bellen naar 0320 – 289 460 of door een e-mail te sturen naar info@oprichtenbv.nl.

Stap 2: u ontvangt een offerte op basis van onder meer de officiële documenten die u bij ons heeft aangeleverd.

Stap 3: na uw akkoord op de offerte ontvangt u binnen 5 tot 10 werkdagen de conceptakte van de aandelenoverdracht.

Stap 4: als de conceptakte akkoord is, stellen we de definitieve akte op en plannen we een afspraak in om de aandeelhouders te identificeren en de volmachten te ondertekenen.

Stap 5: na de volmacht en legalisatie ontvangt u de definitieve documenten van de aandelenoverdracht, waaronder het geüpdatete aandeelhoudersregister.

Heeft u vragen over de stappen van de procedure of wilt u direct een afspraak maken? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0320 – 289 460 of door een e-mail te sturen naar info@oprichtenbv.nl.

Kosten

De kosten van de aandelenoverdracht worden onder meer bepaald door de soort overdracht. Doorgaans zijn de kosten van een interne aandelenoverdracht, bijvoorbeeld bij het vertrek van een aandeelhouder, lager dan van een externe overdracht, als er sprake is van een nieuwe aandeelhouder of volledige verkoop. Neem contact met ons op voor een kostenindicatie van de aandelenoverdracht binnen uw BV.

Koopovereenkomst opstellen

Als de voorwaarden voor de aandelenoverdracht overeengekomen zijn, dan kan de koopovereenkomst opgesteld worden. Hier nemen we onder meer het volgende in op:

  • De prijs van de aandelen
  • Betalingsafspraken
  • Kostenverdeling
  • Moment van overdracht
  • Geschillenregeling
  • Bestuursafspraken
  • Overige garanties

Zowel de verkopende aandeelhouder als de koper ondertekent de koopovereenkomst. Bij de aandelenoverdracht ontvangt de koper niet alleen de aandelen, maar ook alle rechten en plichten die bij het aandeelhouderschap horen. Dit zijn onder meer het stemrecht bij de aandeelhoudersvergadering en het recht op dividenduitkering. Als de koopovereenkomst opgesteld is moet de aandelenoverdracht ondertekend en afgerond worden bij een notaris.

Blokkeringsregeling

Sinds de flex bv is het niet meer verplicht om een blokkeringsregeling op te stellen, maar toch wordt het nog wel geregeld gedaan. Deze regeling stelt een aandeelhouder verplicht om de aandelen die hij/zij bezit eerst aan de andere aandeelhouders aan te bieden, mocht hij/zij tot verkoop over willen gaan. Als geen van de aandeelhouders interesse heeft, mag pas tot verkoop aan derden worden overgegaan.

Als de blokkeringsregeling niet wordt nageleefd, dan is de aandelenoverdracht ongeldig.

Aandelenoverdracht laten regelen

Heeft u vragen over de aandelenoverdracht van een BV of wilt u direct een aandelenoverdracht laten regelen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0320 – 289 460 of via e-mailadres info@oprichtenbv.nl. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring en weten daardoor eventuele risico’s snel te herkennen en u daarvoor te behoeden. Dat geeft u de garantie op een vlotte en zorgvuldige overdracht.