Wat is een oprichtingsverklaring?

Een oprichtingsverklaring wordt gebruikt om aan te tonen dat het proces om een BV op te richten gestart is. De oprichtingsverklaring kan vervolgens gebruikt worden om een BV in oprichting in te schrijven bij de KvK. De BV krijgt dan de status BV i.o. en kan rechtsverplichtingen aangaan.

BV in oprichting

De BV in oprichting (i.o.) kan verplichtingen aangaan zoals een reguliere BV dit kan. U kunt deze status gebruiken om alvast bepaalde investeringen aan te gaan of om een kantoorpand te huren in naam van de BV.

Om officieel de status van BV i.o. te krijgen, moet de onderneming ingeschreven worden bij de KvK. U heeft hiervoor een concept van de oprichtingsakte nodig en een oprichtingsverklaring. Beide documenten kunnen uitgegeven worden door de notaris die de oprichting in behandeling heeft. Wanneer beide documenten in orde zijn, wordt de BV i.o. opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel.

Aansprakelijkheid BV in oprichting

Een BV i.o. kan rechtsverplichtingen aangaan zoals een reguliere BV dit kan. Er is alleen wel een belangrijk verschil op het gebied van aansprakelijkheid. Het bestuur van een BV is namelijk beperkt aansprakelijk met het privé vermogen. Het bestuur van een BV i.o. heeft deze bescherming nog niet. Dit betekent dat wanneer de BV i.o. de verplichtingen niet kan nakomen, het bestuur met het privé vermogen aansprakelijk is. Deze aansprakelijkheid vervalt wanneer de BV officieel opgericht is.

BV oprichten

Via Oprichten BV kunt u uw BV eenvoudig oprichten. Dat kan door persoonlijk langs te komen om een aantal oprichtingszaken af te handelen, maar ook door alles online te regelen via het hoogbeveiligde platform van de KNB. Wanneer u een BV i.o. wilt inschrijven, zorgen wij ervoor dat u de noodzakelijke documenten krijgt. Heeft u vragen over het oprichten van een BV of over het inschrijven van een BV i.o. bij de KvK? Neem dan contact met ons op via 0320 289 460 of info@oprichtenbv.nl.