Wat is een BV?

Met een BV (Besloten Vennootschap) wordt een rechtsvorm bedoeld waarmee een bedrijf als een rechtspersoon wordt gezien en zelf verplichtingen kan aangaan. Hierdoor is de oprichter niet persoonlijk aansprakelijk wanneer er schulden ontstaan in het bedrijf. Deze rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid is dan ook de meest gekozen variant bij het oprichten van een bedrijf. In de meeste gevallen kunnen bestuurders van een besloten vennootschap niet persoonlijk aansprakelijk worden gehouden. Wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur, geldt dit als uitzondering op deze regel.

Structuur van een besloten vennootschap

Bij een BV worden de aandelen van de onderneming verdeeld onder een besloten groep aandeelhouders, vandaar de naam besloten vennootschap. De aandelen staan op naam en kunnen niet vrij worden verhandeld (dit kan wel bij een Naamloos Vennootschap). De aandeelhouders zijn allemaal voor een deel eigenaar van de onderneming. Het komt vaak voor dat alle aandelen in handen zijn van een persoon: de directeur-grootaandeelhouder (Dga). In de statuten kan bepaald zijn dat een raad van commissarissen toezicht houdt op het bestuur.

De aandeelhouders kunnen zelf leidinggeven aan het bedrijf, of hier een bestuur voor aanstellen. Dit bestuur is dan in dienst van de onderneming en bevoegd om te handelen namens de aandeelhouders. Bij deze organisatievorm informeert het bestuur de aandeelhouders minimaal één keer per jaar tijdens de Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Oprichten van een BV

U kunt een BV starten zonder kapitaal. Een BV wordt door een notaris opgericht met een oprichtingsakte. Hierin worden de statuten vastgelegd, staat wie de aandeelhouders van de onderneming zijn en wordt het doel van de besloten vennootschap beschreven. Daarnaast moet de BV worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en in het bezit zijn van een BTW-nummer. Bij OprichtenBV kunt u dit gehele proces uitbesteden en richt u in drie eenvoudige stappen zelf een BV op.

Voordelen van een BV-rechtsvorm

De BV is niet voor niets de meeste gekozen rechtsvorm door ondernemers. De rechtsvorm heeft voor een ondernemer een aantal voordelen waaronder:

  • De aandeelhouders zijn niet persoonlijk aansprakelijk.
  • Voordelige belastingtarieven over de winst uit de BV.
  • Spreiding van eigendommen en financiële risico’s mogelijk bij meerdere BV’s in een holding.
  • U heeft een startkapitaal van slecht 1 cent nodig.
  • Met een BV kunt u nieuw kapitaal aantrekken via nieuwe investeerders.
  • De rechtsvorm geeft uw onderneming direct een professionele uitstraling.

Welke rechtsvorm geschikt is voor uw onderneming hangt volledig van uw bedrijfssituatie af. Het is belangrijk dat u zich goed informeert over de verschillende rechtsvormen voordat u een keuze maakt. Hoewel het niet onmogelijk is om de rechtsvorm in een later stadium te wijzigen, is dit wel een kostbaar en tijdrovend proces. De notarissen van Oprichten BV kunnen u adviseren over de meest geschikte vorm die op uw situatie van toepassing is. Neem voor vrijblijvend advies contact op via 0320 289 460 of stuur een e-mail naar info@oprichtenbv.nl.

Verschil tussen een NV en een BV

In veel opzichten lijkt een naamloze vennootschap op een besloten vennootschap. Zo wordt een NV ook gezien als een rechtspersoon. Het belangrijkste verschil tussen de twee rechtsvormen is dat bij een naamloze vennootschap iedereen aandeelhouder kan worden van het bedrijf. De aandelen zijn vrij verhandelbaar, bijvoorbeeld op de beurs. Lees meer over de verschillen tussen een BV en een NV.

Meer weten over wat een BV is?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om BV of besloten vennootschap op te richten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze experts van OprichtenBV via info@oprichtenbv.nl of via 0320 289 460.