Statuten van een besloten vennootschap wijzigen

Wanneer u een besloten vennootschap (BV) opricht, worden de statuten vastgesteld. In dit document staan alle belangrijke regels en randvoorwaarden met betrekking tot de BV. De statuten liggen in principe vast tijdens het voortbestaan van de besloten vennootschap. Het kan echter voorkomen dat de statuten niet meer up-to-date zijn en dat een wijziging noodzakelijk is. Om de statuten te wijzigen, moeten de nieuwe statuten de notaris passeren. Oprichten BV helpt u hier graag mee. Bij een eenvoudige wijziging zoals de naam en/of het doel kost dit u slechts € 420,- exclusief btw en verschotten. Wanneer er ook andere wijzigingen zijn, maken wij een prijs op maat voor u. Neem vrijblijvend contact op met een van onze notarissen om een wijziging van de statuten te bespreken.

Redenen om de statuten te wijzigen

Er zijn verschillende situaties waarin het noodzakelijk is om de statuten te wijzigen. De meest voorkomende reden is een aanpassing in de bedrijfsnaam, de activiteiten of het aandelenkapitaal.

Bedrijfsnaam wijzigen

De naam van de besloten vennootschap is vastgelegd in de statuten. Wanneer de naam gewijzigd wordt, moet dit dus ook aangepast worden in de statuten.

Aanpassen van de activiteiten van de BV

Het voornaamste onderdeel van de statuten is het doel van de BV. Hierin wordt beschreven wat de doelstellingen van de onderneming zijn. Elke handeling die de BV uitvoert, moet dienstbaar zijn aan het doel. Het doel kan bijvoorbeeld zijn: het exploiteren van een doe-het-zelfzaak. Wanneer deze winkel ook speelgoed wil gaan verkopen, dan moeten de statuten aangepast worden. Speelgoed verkopen is namelijk geen handeling die bijdraagt aan het exploiteren van een doe-het-zelfzaak.

Aandelenkapitaal wijzigen

Het aandelenkapitaal kan (naar beneden) aangepast worden. Dit kan vooral erg handig zijn bij bedrijven die voor 2012 opgericht zijn. In die tijd was er namelijk nog sprake van het verplichte startkapitaal van € 18.000.-. Deze verplichting bestaat inmiddels niet meer. Het kapitaal kunt u dus ook uit uw BV halen. Dit moet wel via een wijziging in de statuten gebeuren.

Als er nieuwe aandelen bij moeten komen, bijvoorbeeld omdat er een nieuwe aandeelhouder komt, dan moet dat geregeld worden in een akte van uitgifte aandelen (ook wel genoemd: emissie). Daarvoor is een wijziging van de statuten niet altijd nodig.

Voorwaarden om de statuten te wijzigen

U heeft twee documenten nodig om een statutenwijziging door te voeren: een aandeelhoudersbesluit en een notariële akte.

Een aandeelhoudersbesluit wordt vaak genomen tijdens de aandeelhoudersvergadering. Dit is een (schriftelijk) besluit dat aangeeft dat de aandeelhouders akkoord gaan met het wijzigen van de statuten.

Naast het aandeelhoudersbesluit moet de statutenwijziging vastgelegd worden per notariële akte. Dit is noodzakelijk om de wijziging door te voeren in het register van de Kamer van Koophandel.

Stappen voor statutenwijziging

Nadat u en de andere aandeelhouders het besluit hebben genomen om de statuten te wijzigen, moet u een aantal stappen doorlopen. Het wijzigen van de statuten begint met het contact opnemen met een notaris. De notaris zal u vertellen welke documenten u moet aanleveren om de statutenwijziging door te voeren. Nadat u de benodigde stukken overlegd heeft, stelt de notaris de akte op. De definitieve akte wordt naar de KvK gestuurd om in het handelsregister op te nemen. U ontvangt een afschrift van de vernieuwde statuten, de ingediende akte en het uittreksel van het handelsregister.

In het kort doorloopt u de volgende stappen:

  1. Aandeelhoudersbesluit nemen
  2. Notaris van Oprichten BV inschakelen
  3. Noodzakelijke documenten aanleveren
  4. De notaris regelt de wijziging
  5. De vernieuwde statuten worden ingediend bij de KvK
  6. De statuten van uw BV zijn officieel aangepast

Statuten wijzigen via Oprichten BV

Neem contact op met de notarissen en juristen van Oprichten BV om de statuten van uw BV te wijzigen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0320 289 460 of info@oprichtenbv.nl

Naam BV*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
KvK-nummer*
Statuten

Wij kunnen de statuten ook voor u opvragen. Deze kosten worden doorbelast.

Kopie aandeelhoudersregister*
Kopie legitimatiebewijs aandeelhouder(s) en bestuurder(s)*
Wat moet er gewijzigd worden in de statuten?*

De volgende velden zijn alleen van toepassing wanneer u uw aandelenkapitaal wil verlagen.

Kopie laatst vastgestelde jaarrekening
Hoeveel moet er terugbetaald worden?
Voer a.u.b. het juiste antwoord in:
+ =

We wijzen je op ons privacybeleid