Blog

Digitale oprichting van de BV: de laatste ontwikkelingen

UBO-registratie in het UBO-register

De UBO-registratie in het UBO-register bij de KvK… de klok tikt door, u heeft tot 27 maart 2022 de tijd… Sinds 27 september 2020 moeten alle rechtspersonen (NV’s, BV’s, stichtingen, verenigingen) maar ook de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap hun UBO’s hebben geregistreerd. Een UBO is de Ultimate Beneficial Owner. Oftewel de Uiteindelijk Belanghebbende. Maar wanneer ben je dat? Het antwoord op die vraag is niet altijd even gemakkelijk te geven. Het gaat om de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de rechtspersoon/onderneming.

Digitale oprichting van de BV

De aanvraag voor de oprichting van een BV kan online via de website, maar het is nog niet mogelijk om de oprichting digitaal te voltooien. Daarvoor is eerst een wetswijziging nodig, omdat de huidige Nederlandse wetgeving het nog niet mogelijk maakt om een BV digitaal op te richten. Voor de oprichting van een BV is namelijk een notariële akte nodig en de huidige wet kent de digitale notariële akte nog niet.. Wetswijziging per 1 augustus 2022 De wetswijziging zit er gelukkig wel aan te komen! Naar verwachting zal het vanaf 1 augustus 2022 mogelijk zijn om door middel van een elektronische notariële akte een BV op te richten.

Hoe bedenkt u een goede bedrijfsnaam?

Het advies en de regels Wanneer u een bedrijf of een BV gaat oprichten is het belangrijk dat u een goede bedrijfsnaam kiest. Een goede bedrijfsnaam roept bij uw afnemers de juiste associaties op en zorgt dat u niet vergeten wordt. Het is uw visitekaartje naar de buitenwereld.

Deel 1: Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Voordat u een onderneming begint, is het raadzaam om uit te zoeken welke rechtsvorm het best bij uw (beoogde) bedrijf en situatie past. Nederland hanteert twee soorten rechtsvormen: rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid. In het eerste deel van deze blogreeks lichten wij rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid uit. U bent hierbij in de meeste gevallen niet aansprakelijk met uw privévermogen voor schulden van het bedrijf. Besloten vennootschap (bv) Een bv staat op naam van één of meerdere personen die allemaal aandeelhouders zijn.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Waarom is het opstellen van Algemene voorwaarden zo belangrijk? Algemene voorwaarden zijn de regels die u standaard laat gelden als u een overeenkomst aangaat met een klant. Dit heeft voordelen voor u maar ook voor uw klant. Het scheelt u namelijk een hoop tijd, u hoeft niet voor iedere overeenkomt te onderhandelen over de voorwaarden en regels die erop van toepassing zijn. Voor de klant heeft het als voordeel dat zij weten waar ze aan toe zijn als ze een overeenkomst met u aangaan. Wettelijke eisen aan de Algemene Voorwaarden Er zijn 2 vereisten die de wet (Burgerlijk Wetboek boek 6 afdeling 3) stelt aan de Algemene Voorwaarden: Niet onredelijk bezwarend Informatieplicht Niet onredelijk bezwarend De wet heeft vastgesteld wat onredelijk bezwarend is om op te nemen in uw Algemene Voorwaarden.

Belangrijke kernpunten en tips die u kunt aanhouden voor een sterke en succesvolle onderneming

Er zijn natuurlijk veel facetten waar u aan moet denken wanneer u een BV gaat oprichten en een bedrijf gaat runnen. De grootste uitdaging is om uw bedrijf succesvol te maken en te houden. Hieronder staan een paar belangrijke kernpunten en tips die bijdragen aan een succesvol bedrijf. Blijf kritisch tegenover uw onderneming Vaak wordt gedacht dat een goed idee zich automatisch omzet in een goed werkend bedrijfsmodel. Op lange termijn gaan veel ondernemers hiermee de mist in en verliezen ze in de groei van het bedrijf steeds meer controle.