Essentiële contracten BV oprichten

Als u overweegt een besloten vennootschap (BV) op te richten, dan bent u waarschijnlijk al bekend met enkele basisvereisten zoals het inschrijven bij de Kamer van Koophandel of het vaststellen van een bedrijfsnaam. Maar er is nog een cruciaal aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien: de noodzaak van goed opgestelde contracten. Deze contracten vormen niet alleen de juridische ruggengraat van uw onderneming, maar beschermen ook de belangen van iedereen die bij uw bedrijf betrokken is - van aandeelhouders tot werknemers.

Het fundament: statuten

Bij het opzetten van uw BV beginnen we bij de basis: de statuten. Dit zijn eigenlijk de spelregels van uw onderneming. Ze leggen de structuur vast, de doelen, en laten zien hoe beslissingen worden genomen. Het is belangrijk dat u de statuten door een notaris, zoals Oprichten BV, laat vastleggen. Ze omvatten onder meer de naam van uw BV, het doel, het kapitaal, en hoe aandelen worden overgedragen. Zonder deze solide basis is uw BV niet compleet.

De verhouding tussen aandeelhouders: aandeelhoudersovereenkomst

Een ander vitaal contract is de aandeelhoudersovereenkomst. Dit document regelt de verhoudingen tussen de aandeelhouders en tussen de aandeelhouders en de BV zelf. Het is essentieel voor het vastleggen van afspraken over belangrijke zaken zoals winstverdeling, zeggenschap, en wat er gebeurt als iemand zijn aandelen wil verkopen. Deze overeenkomst helpt om ieders belangen te beschermen en conflicten te voorkomen.

De eerste stap: overeenkomst van oprichting

De overeenkomst van oprichting is uw officiële startsein. Het markeert de intentie om de BV op te richten en legt de bijdragen van de oprichters vast. Deze overeenkomst wordt vaak vastgelegd in een notariële akte en omvat de eerste statuten van uw bedrijf.

Bescherming op de werkvloer: arbeidsovereenkomsten

Of het nu gaat om de directeur-grootaandeelhouder (DGA) of uw eerste werknemer, arbeidsovereenkomsten zijn onmisbaar. Ze zorgen ervoor dat de verwachtingen aan beide kanten duidelijk zijn en leggen zaken vast zoals het salaris, de werkuren, en specifieke taken. Een goede arbeidsovereenkomst beschermt zowel de werknemer als de BV.

Een plek om te ondernemen: huurovereenkomst

Voor de fysieke locatie van uw BV is een huurovereenkomst cruciaal. Deze moet duidelijke afspraken bevatten over onder andere de huurprijs, de duur van de huur en het gebruik van het pand. Dit voorkomt problemen in de toekomst en biedt stabiliteit. Let op: de Kamer van Koophandel is kritisch als het gaat om de inhoud van de huurovereenkomst. Zo wordt bijvoorbeeld nagegaan of er niet al heel veel verschillende bedrijven op hetzelfde adres zijn ingeschreven. Als dat het geval is, kan het zijn dat de inschrijving van uw BV op dat adres wordt afgekeurd.

Benieuwd hoe we omgaan met adresvoering en vestigingsadressen? Lees ons blog Kritische controles op adresvoering en vestigingsadressen bij Oprichten BV.

Het beheren van de financiën: financiële contracten

Voor de financiële huishouding van uw BV zijn contracten zoals de rekening-courant overeenkomst tussen de DGA en de BV van groot belang. Deze houden de financiële relaties binnen uw onderneming transparant en beschermen tegen financiële risico's.

Afgestemd op uw bedrijf: overige contracten

Afhankelijk van het soort bedrijf dat u opricht, kunnen er nog meer specifieke contracten nodig zijn. Het is cruciaal dat deze contracten op maat worden gemaakt, zodat ze de unieke aspecten en behoeften van uw BV volledig adresseren. De onderstaande contracten hebben niet zozeer te maken met de oprichting, maar meer met de bedrijfsvoering na het oprichten van uw BV.

Licentieovereenkomsten

Licentieovereenkomsten zijn cruciaal voor bedrijven die intellectueel eigendom (IE), zoals software, patenten, of merken, beheren of gebruiken. Deze overeenkomsten regelen de voorwaarden waaronder uw BV intellectueel eigendom mag gebruiken of aan derden beschikbaar stellen. Een goed opgestelde licentieovereenkomst beschermt uw rechten als eigenaar, terwijl het ook duidelijkheid biedt over het gebruik en de distributie van uw IE.

Leveringsovereenkomsten

Leveringsovereenkomsten zijn essentieel voor bedrijven die producten produceren of verkopen. Deze overeenkomsten specificeren de voorwaarden waaronder producten geleverd worden, inclusief leveringstermijnen, kwaliteitseisen, en prijsafspraken. Ze helpen verwachtingen te managen en zorgen voor een stabiele toeleveringsketen, wat cruciaal is voor het behoud van de bedrijfscontinuïteit.

Samenwerkingsovereenkomsten

Wanneer uw BV samenwerkt met andere ondernemingen, of het nu gaat om een joint venture, een partnerschap of een andere vorm van samenwerking, is het essentieel om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Deze overeenkomsten specificeren de rol van elke partij, de verdeling van inkomsten en verantwoordelijkheden, en de wijze van conflictresolutie. Ze zorgen voor duidelijkheid en vertrouwen tussen de partijen, wat bijdraagt aan een succesvolle samenwerking.

Neem uw tijd om alle contracten op te stellen

Contracten vormen de juridische ruggengraat van uw BV. Ze zijn essentieel voor het beschermen van de belangen van alle betrokkenen en het succes van uw onderneming. Terwijl het verleidelijk kan zijn om snel door deze fase heen te willen gaan, raden we u aan om de tijd te nemen en wanneer nodig advies te vragen. Zo zorgt u ervoor dat uw BV op een solide fundament wordt gebouwd, klaar voor succes.

Advies nodig of heeft u nog vragen? Oprichten BV helpt u waar nodig

Zijn er nog vragen die we in dit blog niet beantwoord hebben? Of zit u in een specifieke situatie waar u hulp bij nodig heeft? Neem dan contact met ons op. U kunt ons makkelijk bereiken via 0320 289 460 of via onderstaand contactformulier. We helpen u graag! Wilt u een BV oprichten en een onderneming beginnen? Dat kan heel makkelijk bij ons in 3 stappen. Volledig digitaal en vanuit huis een BV oprichten? Deze mogelijkheid bieden we u!

Contactformulier

Naam*
Bedrijf
E-mailadres*
Telefoonnummer
Vraag/ opmerking*

We wijzen je op ons privacybeleid