Eigen aandelen inkopen

Heeft u er al eens aan gedacht om aandelen van uw onderneming in te kopen? Wanneer uw onderneming veel geld overhoudt aan het eind van het jaar moet u hier een goede bestemming voor vinden. Naast het investeren en het opbouwen van een buffer is het aantrekkelijk voor uw onderneming om eigen aandelen in te kopen. In dit artikel vindt u een uitleg waarom.

Wat betekent het om eigen aandelen in te kopen?

Door de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV, beter bekend als de Wet Flex-BV, is het gemakkelijker voor ondernemingen om eigen aandelen in te kopen. Vóór de invoering in 2012 was dit strikt gereguleerd. De eisen die zeiden dat u slechts maximaal 20% van uw eigen aandelen mag bezitten voor maximaal twee jaar, zijn losgelaten.

Waarom zou u eigen aandelen inkopen?

Voor een onderneming zijn er verschillende redenen om te overwegen eigen aandelen in te kopen. Eigen aandelen inkopen geeft bijvoorbeeld een sterk signaal af aan beleggers en het zegt veel over uw gedachten over de staat van de onderneming. Ook geeft het zekerheid ten tijde van het overlijden van een aandeelhouder en voorkomt u hiermee verwatering van de reeds uitgegeven aandelen.

Signaalfunctie

Het inkopen van eigen aandelen heeft een belangrijke signaalfunctie. Wanneer uw onderneming eigen aandelen inkoopt, laat u zien dat u vertrouwen heeft in de onderneming. U laat blijken dat de onderneming genoeg geld heeft om haar beleggers te kunnen betalen. Daarnaast laat u zien dat de onderneming voldoende geld heeft voor eventuele investeringen.

Overlijden aandeelhouder

Wanneer een van de aandeelhouders met veel aandelen komt te overlijden, kan de onderneming in een positie worden gebracht waarbij een derde partij meer macht over de onderneming krijgt. Stel dat de onderneming twee grootaandeelhouders heeft. Bij overlijden van de ene aandeelhouder moeten de aandelen eerst aangeboden worden aan de andere aandeelhouder. Als hij de aandelen niet kan of wil kopen, komen de aandelen vrij. Iedereen kan op dat moment de aandelen kopen.

Wanneer een derde partij deze aandelen koopt, zal deze dus door de hoeveelheid aandelen zeggenschap in de onderneming krijgen. Om dit te voorkomen, kan de onderneming zelf de aandelen inkopen. Op deze manier kan gewacht worden op een nieuwe, betere aandeelhouder ter vervanging van de overleden aandeelhouder.

Voorkomen van verwatering

Bij ondernemingen komt het regelmatig voor dat het bestuur en de werknemers uitbetaald worden in aandelen. Doordat de bestuurders en werknemers nieuwe aandelen ontvangen, neemt het totale aantal aandelen toe. Wanneer er meer aandelen zijn, wordt de winst ook over meer aandelen verdeeld. Dit houdt in dat de winst per aandeel afneemt. Door inkoop van eigen aandelen neemt het aantal verhandelde aandelen weer af. Hierdoor voorkomt u verwatering voor de zittende aandeelhouders.

Timing

De timing is uiterst belangrijk bij de inkoop van eigen aandelen. Het inkopen van aandelen is enkel aan te raden wanneer u minder dan de intrinsieke waarde hoeft te betalen. Doordat u informatie heeft over de financiële situatie van de onderneming en op de hoogte bent van de toekomstplannen maakt u zelf de beste inschatting of dit het geval is.

Veel ondernemingen kopen aandelen aan in tijden dat de winst en beurskoers hoog zijn, omdat er op dat moment veel geld beschikbaar is. Dit is echter af te raden. Wanneer u aandelen aankoopt terwijl de intrinsieke waarde lager ligt, vindt er namelijk waardevernietiging plaats.

Hoe koopt u eigen aandelen in?

Door invoering van de Wet Flex-BV is het strikte regime op het gebied van aandelen inkopen komen te vervallen. Dit houdt in dat er veel meer vrijheid voor u bestaat. Er bestaan echter nog steeds voorwaarden.

Algemene vergadering

Het inkopen van eigen aandelen heeft gevolgen voor alle aandeelhouders. Om deze reden dient de beslissing om eigen aandelen in te kopen te worden genomen door de algemene vergadering. Enkel wanneer meer dan 75 procent instemt met de aankoop, kan deze plaatsvinden. Bij dit besluit moet worden bepaald hoeveel aandelen worden ingekocht en voor welke prijs en duur. De overige aandeelhouders moeten een gelijk aanbod krijgen. Houd hierbij tevens rekening met de statuten van uw onderneming. In de statuten kan de inkoop van eigen aandelen namelijk worden beperkt of uitgesloten.

Balanstest

De onderneming mag niet in gevaar komen door de aankoop van eigen aandelen. Om deze reden moet een balanstest worden uitgevoerd. De balanstest is verplicht voor zowel de NV als de BV. Bij de balanstest wordt gekeken naar het eigen vermogen van de onderneming. Dit eigen vermogen moet na inkoop hoger blijven dan de wettelijke reserves. Ook mag het eigen vermogen niet lager zijn dan de reserves die bij statuut bepaald zijn. Enkel als het eigen vermogen na aankoop boven de voorgeschreven reserves blijft, mag de onderneming de aankoop doen.

Liquiditeitstest

De liquiditeitstest is enkel verplicht voor de BV en niet voor de NV. Bij de liquiditeitstest wordt gekeken naar de schuldpositie van de onderneming. Bij de test wordt gekeken of uw onderneming na aankoop nog minimaal 12 maanden in staat is om haar schulden te voldoen. Deze liquiditeitstest wordt uitgevoerd door de bestuurders van de BV.

Voordelen van eigen aandelen inkopen

Het inkopen van eigen aandelen kent verschillende voordelen voor een onderneming. Hieronder staan enkele van deze voordelen toegelicht.

Goede bestemming voor overtollig geld

Het aankopen van aandelen is een slimme manier om rendement te genereren. Wanneer uw bedrijf veel geld heeft, zal u dit hoogstwaarschijnlijk investeren of hiermee een buffer opbouwen. Als daarna nog een ruim bedrag overblijft, heeft u hier een bestemming voor nodig. Op de bankrekening zal dit weinig opleveren en het kan tevens zorgen voor roekelozer gedrag van het bestuur, doordat er reserves bestaan. Investeren in nieuwe projecten brengt een risico mee. De aankoop van aandelen is een vrij risicoloze manier om geld terug te geven aan de aandeelhouders.

Minder aandelen

Door het inkopen van eigen aandelen haalt u een deel van de aandelen van de markt. Het is mogelijk om de gekochte aandelen vervolgens te vernietigen. Door de vernietiging van de aandelen is de zeggenschap per aandeel groter. De overige zittende aandeelhouders hebben hierdoor dus een sterkere positie in de onderneming.

Koersstijging

Wanneer u vindt dat uw onderneming ondergewaardeerd is, kunt u aandelen inkopen. Door de inkoop van de aandelen zullen er minder aandelen op de vrije markt zijn. Door de nieuwe vraag-aanbodsituatie stijgt de prijs van uw aandelen.

Winststijging

De winst per aandeel wordt uitgedrukt met de term Earnings Per Share, ofwel EPS. Bij de berekening van de EPS wordt de netto-opbrengst gedeeld door het aantal aandelen. Doordat het aantal aandelen daalt door de aankoop, zal automatisch de winst per aandeel stijgen.

Nadelen van eigen aandelen inkopen

Het inkopen van aandelen van uw eigen onderneming kent echter niet alleen voordelen. Het is daarom belangrijk een afweging te maken of het verstandig is voor uw onderneming om dit te doen. Hieronder vindt u enkele nadelen van het inkopen van eigen aandelen.

Minder ruimte voor investeringen

Geld kunt u maar één keer uitgeven. Dit houdt in dat als u iets aankoopt met uw geld, u dit niet kunt gebruiken voor investeringen. Wanneer u niet investeert in uw bedrijf of niet innoveert heeft dit negatieve gevolgen. De waarde per aandeel stijgt door de aankoop van eigen aandelen, maar de waarde van de onderneming zal dalen zonder de juiste innovaties.

Eigen vermogen daalt

Door de aankoop van aandelen daalt het eigen vermogen van uw onderneming. Het geld dat u beschikbaar had en de buffers die u heeft opgebouwd, worden nu namelijk omgezet in aandelenkapitaal. Doordat uw eigen vermogen afneemt, stijgt het bedrijfsrisico. U zult namelijk kleinere reserves hebben dan voorheen.

Aandeleninkoop of dividenduitkering

De aankoop van aandelen en dividenduitkering hebben allebei als doel om aandeelhouders een tegemoetkoming te kunnen doen. Welke van deze twee opties is dan het beste voor uw onderneming? Bij inkoop van aandelen geeft u de aandeelhouder een mogelijkheid om zijn aandeel voor meer geld te verkopen of een grotere zeggenschap in de onderneming te krijgen.

Bij dividenduitkering is dit niet het geval; hier vindt de teruggave evenredig plaats. Daarnaast is inkoop fiscaal voordeliger. Bij uitkering van dividend dient dividendbelasting te worden betaald. Als uw onderneming geld uitkeert via de inkoop van eigen aandelen is dit in eerste instantie niet belast.

Nog vragen? Oprichten BV helpt u waar nodig

Zijn er nog vragen die we in dit blog niet beantwoord hebben? Neem dan contact met ons op. U kunt ons makkelijk bereiken via 0320 289 460 of via onderstaand contactformulier. We helpen u graag! Wilt u een BV oprichten en een onderneming beginnen? Dat kan heel makkelijk bij ons in 3 stappen. Volledig digitaal en vanuit huis een BV oprichten? Deze mogelijkheid bieden we u!

Contactformulier

Naam*
Bedrijf
E-mailadres*
Telefoonnummer
Vraag/ opmerking*

We wijzen je op ons privacybeleid