De voordelen van een BV

Wanneer u een onderneming opricht, moet u een rechtsvorm kiezen. Een verkeerde rechtsvorm kiezen kan vervelende gevolgen hebben voor uw bedrijf. Wisselen van rechtsvorm is wel mogelijk, maar het is prijzig. Daarbij is het zonde van het geld wanneer u dit vlak na de oprichting moet doen omdat u zich onvoldoende verdiept heeft in de mogelijkheden.

We vertellen u graag meer over de voordelen van een BV. Bekijk goed of deze voordelen van toepassing zijn op uw onderneming voordat u een BV opricht.

Wat zijn de voordelen van een besloten vennootschap?

In het kort heeft het oprichten van een BV de volgende voordelen:

  • De BV is een rechtsvorm met een beperkte aansprakelijkheid.
  • U betaalt slechts 16,5 of 25% belasting over de winst van uw BV.
  • U kunt uw eigendommen en financiële risico’s verdelen over meerdere BV’s via een holding.
  • Het verplichte startkapitaal is slechts 1 eurocent.
  • Met een BV maakt u een professionele indruk.
  • U kunt nieuwe investeerders aantrekken via aandelen.

Voordeel 1: de aansprakelijkheid

Een BV geniet beperkte aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat niet het bestuur, maar de BV zelf aansprakelijk is voor eventuele schulden. Een bestuurder van een besloten vennootschap kan alleen aansprakelijk gesteld worden wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer de boekhouding niet op orde is of wanneer de jaarrekening te laat ingediend is bij de KvK.

Voordeel 2: belasting over winst

Wanneer u een eenmanszaak heeft, betaalt u inkomstenbelasting over de winst. De hoogste belastingschijf bedraagt op dit moment 52%. Over de winst van een BV betaalt u ook belasting, maar deze is slechts 16,5 of 25%.

Voordeel 3: risicospreiding via holding

U kunt meerdere BV’s samenvoegen in een holdingstructuur. Door een holding op te richten geeft u aan dat er meerdere BV’s onder één moederbedrijf vallen. De holdingstructuur wordt echter zo opgezet dat het wel aparte BV’s blijven. U loopt dus niet het risico dat al uw bedrijven failliet gaan, wanneer één van de BV’s ten onder gaat.

Voordeel 4: laag verplicht startkapitaal

Vroeger was het verplicht om een startkapitaal van € 18.000,- te investeren bij de oprichting van een BV. Deze regel is inmiddels gewijzigd. U kunt nu al een BV oprichten met een startkapitaal van slechts 1 eurocent. De drempel van de hoge investering is dus inmiddels niet meer van toepassing.

Voordeel 5: een BV maakt een professionele indruk

Een BV richt u niet zomaar op. Hiervoor moet u namelijk voldoen aan een aantal eisen en u moet de akte van oprichting laten passeren bij de notaris. Deze notaris heeft ook de plicht om de BV te onderzoeken wanneer hij van mening is dat er iets niet in orde is. Daarnaast moet een BV de administratie goed op orde hebben en moet er jaarlijks een overzicht ingediend worden bij de KvK in de vorm van een jaarrekening.

De kans dat een BV de zaken goed op orde heeft, is dus vele malen groter dan bij een VOF of een eenmanszaak. De gemiddelde Nederlander weet dit ook en dit draagt bij aan het professionele karakter van uw bedrijf.

Voordeel 6: nieuwe investeerders via aandelen

Als BV kunt u vrij eenvoudig nieuw kapitaal aantrekken door aandelen uit te geven. Voor potentiële geldschieters is het aantrekkelijk om via deze aandelen te investeren in de BV. Een aandeelhouder loopt namelijk een beperkt risico. Aandeelhouders zijn in een BV alleen aansprakelijk voor het bedrag dat zij geïnvesteerd hebben.

De 7 voordelen van Oprichten BV bij een 100% digitale BV oprichting

Zoals hierboven al genoemd zitten er veel algemene voordelen aan het hebben van een BV. Denkt u aan het oprichten van een BV en wilt u dit op de voor u makkelijkste manier doen. Bekijk welke 7 unieke voordelen Oprichten BV u biedt als u bij ons kiest om uw BV volledig online op te richten.

Voordelen 100% digitale oprichting BV

Meer weten over de voordelen van een BV?

Wilt u meer informatie over de voordelen van een BV of over het oprichten van een besloten vennootschap? Neem dan contact op met de adviseurs van OprichtenBV via info@oprichtenbv.nl of 0320 289 460.