Veelgestelde vragen

 1. Werkmaatschappij oprichten?
 2. Belastingadviseur inschakelen?
 3. RSIN (fiscaal nummer)?
 4. Persoonlijk langskomen voor ondertekening?
 5. Maatwerk via deze website?
 6. Minimumkapitaal besloten vennootschap
 7. Hoe lang duurt het voordat mijn bv is opgericht?
 8. Oprichtingsverklaring
 9. Bv in oprichting inschrijven?
 10. eer informatie over besloten vennootschappen
 11. Wat is een besloten vennootschap (B.V.)?
 12. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel?
 13. Richten jullie ook Flex BV’s op?
 14. Wat is het verschil tussen een Flex BV en een reguliere BV?
 15. Welke voordelen heeft een BV?
 16. Hoe werkt het opheffen van een BV?
 17. Is een zakelijke rekening verplicht?
 18. Kan ik bij jullie online een BV oprichten?

1. Is het mogelijk om via OprichtenBV.nl een werkmaatschappij voor mijn bestaande B.V. op te richten?

Via OprichtenBV.nl is het zeker mogelijk om een werkmaatschappij op te richten. Bij de aanvraag kunt u kiezen tussen het oprichten van de B.V. door een persoon of door een bestaande B.V., waarvan u de directeur en enig aandeelhouder bent.

Werkmaatschappij oprichten

2. Is het verstandig om een belastingadviseur in te schakelen?

Het is zeer aan te raden om een fiscaal adviseur in de arm te nemen, omdat het oprichten van een besloten vennootschap fiscale consequenties heeft. Laat u daarom altijd adviseren door een belastingadviseur of een accountant of boekhouder met veel kennis van belastingen. Dit is ook heel belangrijk indien u reeds een eenmanszaak of V.O.F. (vennootschap onder firma) heeft en deze wil voortzetten in de op te richten B.V. Alleen zo is het mogelijk om onverwachte fiscale gevolgen te voorkomen.

3. Hoe kan ik een RSIN (fiscaal nummer) krijgen?

Als uw B.V. is opgericht, wordt zij ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel wijst u dan gelijk een RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) toe. Als u uw B.V. als “B.V.i.o.” (B.V. in oprichting) inschrijft krijgt u dan al uw RSIN. Sinds de invoering van het RSIN krijgen niet-natuurlijke personen geen fiscaal nummer van de Belastingdienst meer.

4. Waarom moet ik persoonlijk langskomen voor de ondertekening?

Op grond van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (W.W.F.T.) zijn wij genoodzaakt uw identiteit te verifiëren. Dit dient om frauderen en misbruik te voorkomen. Helaas is gebleken dat er gefraudeerd is met de identiteit van personen. Om die reden vinden wij het belangrijk (en noodzakelijk) dat u persoonlijk op ons kantoor langskomt voor de ondertekening van de oprichtingsakte.  Op die manier kunnen wij uw identiteit persoonlijk vaststellen. Dit is tenslotte ook ter bescherming van uw belangen en uw persoonlijke gegevens!

5. Ik wil een andere B.V. dan mogelijk is via deze site, of wil bijvoorbeeld een aandelenoverdracht of statutenwijziging regelen. Kan dat?

Via OprichtenBV.nl kunt u uitsluitend een B.V. oprichten met één oprichter, aandeelhouder en directeur (zijnde een natuurlijk persoon of een reeds bestaande B.V.) en het aandelenkapitaal van de B.V. moet worden volgestort in geld. Ook kunt u via deze website een holding oprichten en een management BV oprichten. Mocht de B.V. die u wenst niet hieronder vallen, neem dan contact met ons op. Wij zullen u dan informeren over de mogelijkheden en de prijzen.

6. Ben ik nog altijd verplicht het minimumkapitaal van 18 duizend euro te storten?

Nee, sinds de invoering van de Flex-B.V. op 1 oktober 2012 is het voor B.V.’s niet meer nodig om 18 duizend euro startkapitaal in te brengen.

7. Hoe lang duurt het voordat mijn B.V. is opgericht?

Via OprichtenBV.nl kan uw B.V. in tien dagen worden opgericht. Wij dienen dan wel tijdig in het bezit te zijn van alle benodigde gegevens en eventuele papieren. Met bijbetaling kan uw B.V. sneller worden opgericht. Dit kan zelfs binnen één dag. Neem voor spoed contact met ons op.

8. Een oprichtingsverklaring, wat is dat?

Een oprichtingsverklaring is een verklaring van de notaris dat hij de oprichting van uw B.V. in behandeling heeft. Als u wil kunt u haar gebruiken om de op te richten besloten vennootschap zelf als “B.V.i.o.” (B.V. in oprichting) in te schrijven in het handelsregister.

Lees meer over wat een oprichtingsverklaring is

9. Hoe kan ik mijn besloten vennootschap als B.V.i.o. inschrijven?

Indien u op korte termijn een KvK-nummer wil hebben kunt u uw op te richten B.V. zelf bij de Kamer van Koophandel inschrijven als “B.V.i.o.” (B.V. in oprichting). Belangrijk: als iemand handelt in naam van een B.V.i.o., dan is hij zelf aansprakelijk indien de B.V. niet opgericht wordt of als de B.V. binnen één jaar na oprichting failliet gaat. In het laatste geval moet u aantonen dat u niets te verwijten valt.

Als u uw op te richten B.V. bij de Kamer van Koophandel wil inschrijven heeft u een oprichtingsverklaring nodig. Als u uw B.V. bij ons aanvraagt, kunt u aangeven dat u een oprichtingsverklaring wil hebben. Een oprichtingsverklaring kost 35 euro exclusief BTW. Zodra u van ons per e-mail de oprichtingsverklaring ontvangen heeft, kunt u hiermee zelf de inschrijving als B.V.i.o. bij de Kamer van Koophandel regelen. Vraag bij de Kamer van Koophandel bij u in de buurt of u gelijk langs kunt komen.

10. Ik wil graag meer weten over besloten vennootschappen

Voor extra informatie over de B.V. kunt u bijvoorbeeld terecht bij Notaris.nl, Netwerk Notarissen en Belastingdienst.nl. Op het portaal ondernemersplein.nl van de KvK vindt u ook veel relevante informatie over de besloten vennootschap (bv) en andere rechtsvormen: Ondernemersplein.nl

11. Wat is een BV?

De afkorting BV staat voor Besloten Vennootschap. Een BV is een onderneming met een eigen vermogen. Deze rechtsvorm heeft een beperkte aansprakelijkheid, zodat u als eigenaar niet hoofdelijk aansprakelijk bent voor schulden van de BV. De bestuurders van de BV bezitten de niet overdraagbare aandelen van de onderneming. In het aandelenregister staat vermeld wie de aandeelhouders zijn en welk bedrag zij ingebracht hebben.

Lees meer over wat een BV is

12. Is inschrijving bij de Kamer van Koophandel verplicht?

Ja, u dient uw BV in te schrijven in het handelsregister van de KvK. Na de ondertekening van de benodigde formulieren schrijven wij uw BV in bij de KvK.

13. Richten jullie ook Flex BV’s op?

Ja, bij Oprichten BV kunt u een Flex BV oprichten. Hieronder leest u meer over het verschil tussen de Flex BV en een reguliere BV.

14. Wat is het verschil tussen een Flex BV en een reguliere BV?

Een Flex BV verschilt niet van een reguliere BV. We noemen het ook wel Flex vanwege een herziening van de wet in 2012 waarbij de regels voor een BV versoepelden. De onderstaande vereisten veranderden voor alle BV’s, dus ook de zogenaamde Flex BV.

 • Daling van het startkapitaal: 1 eurocent in plaats van 18.000 euro.
 • Een bankverklaring en accountantsverklaring zijn niet langer vereist.
 • Het aandelenkapitaal hoeft niet meer per se te bestaan uit euro’s.
 • De statuten van de BV voldoen aan minder strenge eisen.
 • Het aanpassen van statuten is eenvoudiger.
 • Versoepeling van het aanschaffen van aandelen van uw eigen BV.
 • Beslissingen kunt u maken zonder toestemming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

15. Welke voordelen heeft een BV?

Ten opzichte van andere rechtsvormen als de VOF en de eenmanszaak beschikt de BV over de volgende voordelen:

 • De BV is een rechtsvorm met een beperkte aansprakelijkheid. Dit betekent dat u persoonlijk niet aansprakelijk bent voor schulden die de BV maakt.
 • U betaalt geen maximum van 52% inkomstenbelasting, maar 16,5 of 25% belasting over de winst van uw BV.
 • Met een holdingstructuur is het mogelijk om eigendommen en financiële risico’s te verdelen over meerder BV’s.
 • Het verplichte startkapitaal is slechts 1 eurocent.
 • Met een BV maakt u een professionele indruk.

Lees meer over de voordelen van een BV.

16. Hoe werkt het opheffen van een BV?

Voor het opheffen van uw BV heeft u een officieel besluit nodig van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Oprichten BV maakt een aandeelhoudersbesluit voor u op, waarna de aandeelhouders dit enkel nog hoeven te ondertekenen. De volgende stap is de uitschrijving bij de KvK. Indien er geen geldmiddelen en financiële tekorten zijn, is uw BV na deze stap ontbonden. Zijn deze er wel, dan heeft het voormalige bestuur van de BV de verantwoordelijkheid om dit te regelen.

17. Is een zakelijke rekening verplicht?

Nee, de Belastingdienst stelt het niet verplicht om een zakelijke rekening te hebben als u een BV opricht. Banken verplichten u doorgaans wel om een zakelijke rekening te openen als de inkomsten hoog zijn.

Een tweede privérekening openen vanwege de kosten van een zakelijke rekening is niet rendabel meer. Het verschil in de kosten hiervan is te verwaarlozen. Een zakelijke rekening is tegenwoordig ook tegen betaalbare tarieven te openen.

18. Kan ik bij jullie online een BV oprichten?

Absoluut, met het in werking treden van de wet 'Digitale oprichting BV' (DOBV) is het sinds 1 januari 2024 mogelijk om bij Oprichten BV volledig online uw BV te starten. Dit houdt in dat fysieke bezoeken aan ons notariskantoor voor zaken als identificatie, legitimatie en het ondertekenen van de oprichtingsakte niet langer wettelijk vereist zijn. U kunt nu alles online afhandelen in samenwerking met een van onze notarissen. Identificatie en ondertekening vinden dan plaats door middel van een digitaal certificaat.

Met de implementatie van deze wet is er tevens een nieuw systeem in het leven geroepen, beheerd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Via dit hoogbeveiligde centrale passeerplatform kunt u samen met een van onze notarissen uw BV oprichten; volledig digitaal en uiterst veilig. Een uitstekend alternatief voor de traditionele manier van een BV oprichten!

Lees meer over online BV oprichten