Veelgestelde vragen

Is het mogelijk om via OprichtenBV.nl een werkmaatschappij voor mijn bestaande B.V. op te richten?

Via OprichtenBV.nl is dat zeker mogelijk. Bij de aanvraag kunt u kiezen tussen het oprichten van de B.V. door een persoon of door een bestaande B.V., waarvan u de directeur en enig aandeelhouder bent.

Is het verstandig om een belastingadviseur in te schakelen?

Het is zeer aan te raden om een fiscaal adviseur in de arm te nemen, omdat het oprichten van een besloten vennootschap fiscale consequenties heeft. Laat u daarom altijd adviseren door een belastingadviseur of een accountant of boekhouder met veel kennis van belastingen. Dit is ook heel belangrijk indien u reeds een eenmanszaak of V.O.F. (vennootschap onder firma) heeft en deze wil voortzetten in de op te richten B.V. Alleen zo is het mogelijk om onverwachte fiscale gevolgen te voorkomen.

Hoe kan ik een RSIN (fiscaal nummer) krijgen?

Als uw B.V. is opgericht, wordt zij ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel wijst u dan gelijk een RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) toe. Als u uw B.V. als “B.V.i.o.” (B.V. in oprichting) inschrijft krijgt u dan al uw RSIN. Sinds de invoering van het RSIN krijgen niet-natuurlijke personen geen fiscaal nummer van de Belastingdienst meer.

Ik wil een volmacht. Hoe kan ik mijn handtekening laten legaliseren?

Als u wil dat uw besloten vennootschap wordt opgericht bij volmacht, dan moet u uw handtekening op de volmacht laten legaliseren door een notaris in Nederland. Dit betekent dat u de volmacht ondertekent op een notariskantoor. De notaris zal dan een verklaring op de volmacht plaatsen dat de handtekening daadwerkelijk de uwe is.

Hoe gaat dit in zijn werk?:

1. U maakt een afspraak bij ons of een andere notaris voor het legaliseren van uw handtekening;
2. vergeet niet uw identiteitsbewijs (geldig en geen kopie) mee te nemen;
3. de notaris zal uw handtekening legaliseren. Dit duurt in de regel hoogstens een kwartier.

Bij ons notariskantoor is het legaliseren van uw volmacht gratis. Andere notariskantoren kunnen daar geld voor vragen.

Waarom is het nodig om de handtekening op de volmacht te legaliseren?

Op grond van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (W.W.F.T.) zijn wij genoodzaakt uw identiteit te verifiëren. Dit dient om frauderen en misbruik te voorkomen.

Ik wil een andere B.V. dan mogelijk is via deze site, of wil bijvoorbeeld een aandelenoverdracht of statutenwijziging regelen. Kan dat?

Via OprichtenBV.nl kunt u uitsluitend een B.V. oprichten met één oprichter, aandeelhouder en directeur (zijnde een natuurlijk persoon of een reeds bestaande B.V.) en het aandelenkapitaal van de B.V. moet worden volgestort in geld. Ook kunt u via deze website een holding oprichten en een management BV oprichten. Mocht de B.V. die u wenst niet hieronder vallen, neem dan contact met ons op. Wij zullen u dan informeren over de mogelijkheden en de prijzen.

Ben ik nog altijd verplicht het minimumkapitaal van 18 duizend euro te storten?

Nee, sinds de invoering van de Flex-B.V. op 1 oktober 2012 is het voor B.V.’s niet meer nodig om 18 duizend euro te storten.

Hoe lang duurt het voordat mijn B.V. is opgericht?

Via OprichtenBV.nl kan uw B.V. in tien dagen worden opgericht. Wij dienen dan wel tijdig in het bezit te zijn van alle benodigde gegevens en eventuele papieren. Met bijbetaling kan uw B.V. sneller worden opgericht. Dit kan zelfs binnen één dag. Neem voor spoed contact met ons op.

Een oprichtingsverklaring, wat is dat?

Een oprichtingsverklaring is een verklaring van de notaris dat hij de oprichting van uw B.V. in behandeling heeft. Als u wil kunt u haar gebruiken om de op te richten besloten vennootschap zelf als “B.V.i.o.” (B.V. in oprichting) in te schrijven in het handelsregister.

Hoe kan ik mijn besloten vennootschap als B.V.i.o. inschrijven?

Indien u op korte termijn een KvK-nummer wil hebben kunt u uw op te richten B.V. zelf bij de Kamer van Koophandel inschrijven als “B.V.i.o.” (B.V. in oprichting). Belangrijk: als iemand handelt in naam van een B.V.i.o., dan is hij zelf aansprakelijk indien de B.V. niet opgericht wordt of als de B.V. binnen één jaar na oprichting failliet gaat. In het laatste geval moet u aantonen dat u niets te verwijten valt.

Als u uw op te richten B.V. bij de Kamer van Koophandel wil inschrijven heeft u een oprichtingsverklaring nodig. Als u uw B.V. bij ons aanvraagt, kunt u aangeven dat u een oprichtingsverklaring wil hebben. Een oprichtingsverklaring kost 35 euro exclusief BTW. Zodra u van ons per e-mail de oprichtingsverklaring ontvangen heeft, kunt u hiermee zelf de inschrijving als B.V.i.o. bij de Kamer van Koophandel regelen. Vraag bij de Kamer van Koophandel bij u in de buurt of u gelijk langs kunt komen.

Ik wil graag meer weten over besloten vennootschappen

Voor extra informatie over de B.V. kunt u bijvoorbeeld terecht bij Notaris.nl, KvK, Netwerk Notarissen en Belastingdienst.nl.