Mijn reeds bestaande B.V., waarvan ik de directeur ben, richt de B.V. op

Als uw reeds bestaande B.V., waarvan u de directeur bent, de B.V. zal oprichten, vul dan dit formulier in. Als u zelf in persoon de B.V. wil oprichten, klik dan hier.

De velden gemarkeerd met * zijn verplicht.

Uw persoonsgegevens

Vul hier uw persoonsgegevens in zoals u ook in de burgerlijke stand staat. Gelieve uw meisjesnaam op te geven en niet de achternaam van uw partner.

Voornamen*
Achternaam*
Geboortedatum*
Geslacht*
Geboorteplaats*
Burgerlijke Staat*

Vul hier uw eigen e-mail-adres, telefoonnummer en woonadres in:

E-mailadres*
Telefoonnummer*
Straatnaam + Huisnummer*
Toevoeging
Postcode*
Woonplaats*
Land*

Upload uw identiteitsbewijs

Hier kunt u uw Nederlandse identiteitskaart, uw rijbewijs of uw paspoort uploaden. Een foto kan ook. Als u in Nederland woont, maar geen Nederlander bent, dan moet u een verblijfsdocument uploaden dat niet verlopen is. Waarom hebben wij uw identiteitsbewijs nodig? Wij controleren uw gegevens in diverse registers, waaronder de Burgerlijke Stand en het register voor gestolen en verloren identiteitsdocumenten. Wij zijn een notariskantoor en zijn verplicht voorzichtig met uw personalia om te gaan. Let op indien u een iPad gebruikt: via de webbrowser van Apple kunt u geen bestanden uploaden. Mocht dit bij u het geval zijn, dan kunt u uw identiteitsdocument(en) na het verzenden van dit formulier aan ons mailen. Het mailadres krijgt u standaard gemaild na verzending van dit formulier.

Upload legitimatiebewijs

Onze voorwaarden

Voordat u dit formulier verzendt om uw B.V. aan te vragen moet u instemmen met onze algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden bestaan uit speciale bepalingen voor het gebruik van OprichtenBV.nl alsmede uit de gebruikelijke algemene voorwaarden van ons notariskantoor.

Voorwaarden*

Verzending stukken

In verband met strikte privacywetgeving (AVG) worden conceptakten en overige stukken waarin uw persoonsgegevens zijn vermeld, toegezonden via een beveiligd portal. Na ontvangst van uw aanvraag wordt het portal voor u geactiveerd op het door u bij uw aanvraag opgegeven e-mailadres. U ontvangt dan een e-mail met daarin een link door middel waarvan u een zelfgekozen wachtwoord voor het portal kunt aangeven. Wanneer in het dossier stukken voor u klaarstaan, ontvangt u daarvan een e-mailbericht.

Verzending stukken

Handelsregisternummer van uw reeds bestaande B.V.

Vul hier het nummer van de Kamer van Koophandel in dat aan uw reeds bestaande B.V., die de nieuwe B.V. zal oprichten, is toegekend. Alleen B.V.’s uit Nederland kunnen hier worden aangemeld.

Handelsregisternummer*

Upload de statuten van uw reeds bestaande B.V.

Als u wil kunt u hier de statuten van uw reeds bestaande B.V. uploaden. Als u ze hier niet uploadt of direct na aanmelding aan ons e-mailt, zijn wij genoodzaakt de statuten bij het handelsregister op te vragen en de kosten hiervoor (vijftien euro exclusief B.T.W.) zullen aan u worden doorgerekend. Wij hebben de statuten van uw reeds bestaande B.V. nodig omdat wij moeten controleren of het volgens de doelomschrijving van uw reeds bestaande B.V. wel mogelijk is om een werk B.V. op te richten.

Statuten*
Upload statuten

Het geplaatste aandelenkapitaal van de besloten vennootschap

Het is niet meer nodig om 18 duizend euro te storten als verplicht kapitaal in een B.V. Wij hebben daarom gekozen voor een standaard geplaatst aandelenkapitaal van honderd euro, gesplitst in 100 aandelen van elk één euro nominale waarde. Het is mogelijk om te kiezen voor meer geplaatst aandelenkapitaal, te denken valt aan duizend of tienduizend euro. Mocht u meer dan honderd euro geplaatst aandelenkapitaal willen hebben, dan kunt u dat hier invullen.

Let op: u moet er zelf voor zorgen dat het geplaatste kapitaal van honderd euro of meer ook echt wordt gestort.

Geplaatst kapitaal in euro

De statutaire naam van de besloten vennootschap

Hier kunt u de naam van uw B.V. kiezen. De afkorting “B.V.” moet in de naam voorkomen, hetzij in het begin, hetzij aan het einde van de statutaire naam. Als na de letters B.V. een achternaam volgt, is die naam niet toegestaan, omdat het dan niet direct duidelijk is dat het om een besloten vennootschap gaat: “B.V. Jansen” zou ook een eenmanszaak van Bernard Victor Jansen kunnen zijn. Wij controleren niet of de naam van uw B.V. is toegestaan op grond van het merkenrecht of de handelsnaamwetgeving. U of uw adviseur moet zelf uitzoeken of de naam van uw B.V. is toegestaan. Als u voor een niet-toegestane naam kiest, dan kunnen kosten, schadevergoedingen of boetes e.d. niet op ons worden verhaald.

Meer informatie over de statutaire naam vindt u bijvoorbeeld bij de Kamer van koophandel

Statutaire naam van de B.V*

Het adres waarop uw nieuwe B.V. gevestigd moet worden

Hier kunt u het vestigingsadres van uw B.V. invullen, dat is het adres waar de werkzaamheden van de B.V. plaatsvinden. Mocht u nog niet beschikken over een kantoor- of bedrijfspand, dan kunt u hier uw woonadres invullen. Als u uw B.V. sowieso wil vestigen op uw woonadres dan kan dat natuurlijk ook. Als uw B.V. gevestigd wordt op een ander adres dan uw woonadres of het adres van de holding, kunnen wij u vragen om een kopie van een huurovereenkomst of eigendomsbewijs betreffende het vestigingsadres.

Straat + huisnummer*
Postcode*
Plaats*

De statutaire zetel van uw B.V.

Vul hier bij voorkeur de plaats in waar het bedrijf van de B.V. is gevestigd. U kunt ook een andere plaatsnaam invullen, bijvoorbeeld als uw B.V. binnenkort gaat verhuizen.

Statutaire zetel van de B.V.*

Doelomschrijving van uw nieuwe B.V.

Wat is het doel van uw nieuwe B.V.? U kunt kiezen uit de lijst, of zelf de toekomstige bezigheden van uw B.V. invullen. U kunt gerust uw eigen bewoordingen gebruiken, wij maken er een juridisch verantwoorde tekst van.

Doelomschrijving*
Mocht het doel van uw B.V. niet in de lijst vermeld staan, vul dan hier uw eigen doelomschrijving in

Wilt u een oprichtingsverklaring?

In een oprichtingsverklaring verklaart de notaris dat hij bezig is met de oprichting van uw besloten vennootschap. Zo’n verklaring is verplicht als u uw besloten vennootschap als “B.V.i.o.” in het handelsregister wil inschrijven. Een inschrijving in het handelsregister kan nodig zijn als u bijvoorbeeld op zeer korte termijn een KvK-nummer nodig heeft. Een oprichtingsverklaring kost 35 euro exclusief B.T.W.

Wilt u een oprichtingsverklaring?*

Wilt u een bekrachtigingsakte?

Het kan nodig zijn om namens de B.V. bepaalde handelingen te verrichten voordat de B.V. officieel is opgericht. U wil bijvoorbeeld in naam van de B.V. een huurovereenkomst aangaan of rechtshandelingen van andere aard verrichten voordat de oprichtingsakte van de B.V. is ondertekend en de B.V. in het handelregiser is ingeschreven. Als er handelingen zijn verricht voordat de B.V. is opgericht, is het noodzakelijk dat uw besloten vennootschap, zodra zij is opgericht, de handelingen die in haar naam zijn gedaan bij notariële akte (de “akte van bekrachtiging”) bekrachtigt. Als dit niet gebeurt en uw B.V. niet bekrachtigt, bent u nog steeds zelf aansprakelijk voor deze handelingen en kunnen schulden verhaald worden op uw privé-vermogen. Om deze reden adviseren wij altijd om een bekrachtigingsakte te laten opmaken door de notaris. Een akte van bekrachtiging is niet verplicht. Mocht u dit wensen, dan kost dit 95 euro exclusief BTW per op te richten besloten vennootschap.

Wilt u een bekrachtigingsakte?*

Verlengd boekjaar?

Normaal gesproken heeft een nieuwe B.V. een verlengd eerste boekjaar. Een verlengd boekjaar eindigt op de laatste dag van volgend jaar, dus 31 december 2025. U kunt het eerste boekjaar van uw B.V. ook op de laatste dag van dit jaar laten eindigen (dat is 31 december 2024), bijvoorbeeld als uw B.V. wordt opgericht door een reeds bestaande besloten vennootschap, indien daarmee een fiscale eenheid wordt gevormd.

Wat voor boekjaar*

Register van aandeelhouders?

Als bestuurder van uw B.V. bent u zelf verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van het aandeelhoudersregister van uw B.V. Indien u ervaring heeft met het oprichten van B.V.'s kunt u ervoor kiezen om zelf het aandeelhoudersregister op te stellen. Het niet-hebben van een register van aandeelhouders is strafbaar. Indien u niet (precies) weet hoe u een aandeelhoudersregister moet opstellen, kies dan altijd voor om het aandeelhoudersregister door ons te laten opstellen, om eventuele strafrechtelijke vervolging te voorkomen. Voor het opstellen van een aandeelhoudersregister rekenen wij € 25,00 exclusief BTW.

Wilt u een register van aandeelhouders?*

Indien u na de aanvraag van uw B.V. alsnog door ons een aandeelhoudersregister wil laten opstellen, houd er dan rekening mee dat de notaris hiervoor een uurtarief moet rekenen, aangezien hij o.a. moet uitzoeken of in de tussentijd geen aandelenoverdrachten zijn verricht.

Extra snel oprichten?

Via OprichtenBV.nl kan uw B.V. in 10 dagen worden opgericht. Tegen een toeslag kan uw B.V. nog sneller worden opgericht. Dit kan zelfs binnen één dag. Als u uw B.V. graag extra snel wil oprichten, geef dat dan hier aan. Wij zullen dan met u contact opnemen en u informatie geven over het tarief.

Extra snel?*

Zakelijke rekening

Open een zakelijke rekening bij het oprichten van uw BV en profiteer van beter financieel overzicht, minder boekhoudkosten en een professionelere uitstraling van uw bedrijf.

Onze gratis nieuwsbrief

Wij versturen elke twee maanden een gratis nieuwsbrief met nieuws over de wettelijke bepalingen en regelgeving met betrekking tot B.V.'s.

Het uploaden van alle bestanden kan enige tijd duren. Wacht s.v.p. totdat u naar de volgende pagina wordt geleid. Let op: zodra u op “Versturen” heeft geklikt heeft u officieel opdracht gegeven voor het oprichten van uw B.V. of B.V.’s en voor alle werkzaamheden die daarbij komen kijken. Als wij de akten hebben opgesteld, maar de oprichting van de B.V. om wat voor reden dan ook niet doorgaat, zijn wij genoodzaakt om een bedrag van € 200,00 exclusief B.T.W. voor de door ons gemaakte kosten in rekening te brengen.

Nieuwsbrief gratis ontvangen?
Ik weet dat ik voor de ondertekening persoonlijk aanwezig moet zijn op het notariskantoor in Lelystad. Dat geldt voor alle oprichters. *

Versturen

Let op: de Kamer van Koophandel zal u ná de inschrijving van de bv een aparte factuur toezenden van € 80,10. Dit betreft de kosten voor de eenmalige inschrijfvergoeding. Deze kosten komen dus bovenop onze declaratie en worden rechtstreeks door de Kamer van Koophandel aan u in rekening gebracht.

Voer a.u.b. het juiste antwoord in:
+ =

We wijzen je op ons privacybeleid