Verschil BV en NV

Zodra u een bedrijf gaat oprichten, krijgt u te maken met de keuze voor een ondernemingsvorm. Hierbij kunt u kiezen uit onder andere de VOF en de eenmanszaak, maar ook de BV en de NV. Ondanks dat de BV en de NV in veel opzichten op elkaar lijken, zijn ze toch verschillend. We leggen u graag de verschillen uit.

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande buttons.

Contactformulier Bel 0320 289 460

De verschillen en overeenkomsten

BV NV
Rechtspersoon Ja Ja
De aansprakelijkheid Niet persoonlijk aansprakelijk Niet persoonlijk aansprakelijk
Oprichten via notariële akte Verplicht Verplicht
Startkapitaal € 0,01 € 45.000,-
Inschrijving bij de KvK Verplicht Verplicht
Balanstest en uitkeringstoets De BV moet aan beide voldoen Bij de NV geldt een afwijkende regeling

Wat zijn de grootste verschillen tussen de BV en de NV?

Het grootste verschil tussen de BV en de NV heeft te maken met de aandelen. Beide rechtsvormen werken namelijk met aandelen, alleen zijn deze bij de NV vrij overdraagbaar, bijvoorbeeld op de beurs. Dit staat in contrast met een BV, waarbij de aandelen ingeschreven staan onder de naam van de aandeelhouder. Er zit een blokkeringsregeling op, wat bijvoorbeeld kan inhouden dat de aandelen die overgedragen moeten worden, eerst aangeboden moeten worden aan de andere aandeelhouders. De overdracht van de aandelen van een BV gaat altijd via de notaris.

Het andere grote verschil heeft te maken met het startkapitaal. Voor de NV is namelijk een startkapitaal nodig van € 45.000,-, terwijl er voor de BV slechts een startkapitaal nodig is van € 0,01. Dit verschil was eerder een stuk minder groot. Sinds 2012 is de wet namelijk aangepast, waardoor de eerder benodigde  € 18.000,- omgezet is naar € 0,01.

Balanstest en uitkeringstoets

Zodra de uitkeringen aan de aandeelhouders zijn uitgegeven, wordt er een balanstest uitgevoerd. Met deze test wordt gecontroleerd of het eigen vermogen hoger is dan de reserves. De reserves staan gelijk aan het startkapitaal. Deze test is verplicht voor zowel de BV als de NV.

De uitkeringstoets wordt alleen uitgevoerd bij de BV. De test toont na elke dividenduitkering aan of de BV kan blijven voldoen aan haar verplichtingen. Voert de BV deze toets niet goed uit? Dan bent u als oprichter ook privé aansprakelijk.

Wat zijn de grootste overeenkomsten tussen de BV en de NV?

In veel opzichten komen de BV en NV erg met elkaar overeen:

  • Ze zijn beide een rechtspersoon
  • De oprichter is bij beide niet persoonlijk aansprakelijk
  • Het kapitaal is verdeeld in aandelen

De aansprakelijkheid van een BV en een NV

De BV en de NV zijn beiden een rechtspersoon. Dit houdt in dat alleen de BV of NV aansprakelijk is wanneer er schulden ontstaan. De oprichter, aandeelhouder en bestuurder zijn niet aansprakelijk (met uitzondering van wanbeheer).

Oprichten van een BV of een NV

Verder komt de oprichting van de rechtsvormen ook erg met elkaar overeen.

Oprichting BV

Om een BV op te richten (gedeeltelijk online en bij ons op kantoor; of 100% online) heeft u geen hoog startkapitaal nodig. U neemt contact op met ons kantoor en vervolgens maken we de concept-oprichtingsakte op. Na akkoord op de conceptakte komt u langs bij ons op kantoor om de conceptakte te ondertekenen of vragen we u om de akte op het beveiligde centraal passeerplatform van de KNB te ondertekenen als u alles online wilt regelen. Wij zorgen daarna voor de inschrijving bij de KvK. Bij ons ontvangt u al binnen 5 à 10 werkdagen een conceptakte. Bekijk voor meer informatie ons stappenplan voor het oprichten van een BV of de stappen om met een van onze notarissen volledig online een BV op te richten.

Oprichting NV

Om een NV op te richten gelden dezelfde eisen als bij de oprichting van een BV. U vraagt bij ons een conceptoprichtingsakte aan en bij akkoord ondertekent u het bij ons op kantoor. Wij dragen zorg voor de inschrijving bij de KvK.

Vragen? Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over het verschil tussen de BV en de NV kunt u contact met ons opnemen via onderstaand formulier of door te bellen naar 0320 289 460.

Naam*
Bedrijf
E-mailadres*
Telefoonnummer
Vraag/ opmerking*

We wijzen je op ons privacybeleid