Het startkapitaal van een BV

Vroeger moest een beginnende BV € 18.000,- startkapitaal hebben. Deze wet is echter in 2012 aangepast. Het is nu mogelijk om een BV op te richten met elk gewenst startkapitaal. U kunt dus al een BV starten met een startkapitaal van 1 cent.

Toch is het wel verstandiger om een BV op te richten met een hoger startkapitaal. Wanneer u namelijk te weinig startkapitaal in de BV stort, kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de BV.

BV starten zonder kapitaal

Het is mogelijk om een BV te starten zonder kapitaal. U kunt namelijk een BV oprichten met slechts een cent startkapitaal, maar dit is vaak onverstandig. Door een BV op te richten, ontstaat er namelijk een rechtspersoon. Deze rechtspersoon kan verplichtingen aangaan net als een natuurlijk persoon. Het bestuur is er echter voor dat de BV verplichtingen aangaat waarvan verwacht mag worden dat de BV deze kan betalen. Wanneer een BV een contract aangaat en dat vervolgens niet kan betalen, dan zal een curator redeneren dat dit contract nooit afgesloten had mogen worden gezien het kapitaal van de BV. Het bestuur heeft dus met hun beslissing het bestaan van de BV in gevaar gebracht. Om deze reden kan het bestuur aansprakelijk gesteld worden met hun privé vermogen.

BV oprichten met startkapitaal

De meeste BV’s worden nog opgericht met voldoende startkapitaal. Hoeveel als voldoende aangemerkt kan worden, hangt af van de verplichtingen die het bestuur van plan is aan te gaan. Veel bedrijven kiezen nog voor het startkapitaal van € 18.000,-. Hoewel dit niet langer het verplichte bedrag is, is het nog wel de meest gebruikelijke eerste inleg.

Een startkapitaal van € 18.000,- biedt u echter niet volledige bescherming tegen de aansprakelijkheid met het privé vermogen. Het kan nog steeds zo zijn dat een bestuur onverantwoorde verplichtingen aangaat. Met € 18.000,- startkapitaal is de BV echter wel enigszins beschermd en zullen veel contracten gezien worden als een acceptabel risico en niet als onbehoorlijk bestuur. In de praktijk is de kans dus aanzienlijk minder groot dat het bestuur met het privé vermogen aansprakelijk gesteld wordt.

Niet-geldelijk startkapitaal

Het startkapitaal van een BV wordt in het overgrote deel van de gevallen als direct opneembaar geld gestort. Dit is echter niet verplicht. Ook goederen die u aan de BV schenkt mogen in het startkapitaal meegenomen worden. U kunt hierbij denken aan de bedrijfsauto’s, bureaus, computers en verdere inventaris. Wanneer u hiervoor kiest, dan dient u de dagwaarde van de goederen mee te nemen in het startkapitaal.

Online uw BV oprichten

Hoeveel startkapitaal u ook wenst te investeren in de BV, bij Oprichtenbv.nl kunt u uw BV altijd eenvoudig online oprichten. Na het invullen van het online formulier ontvangt u binnen vijf werkdagen een concept-oprichtingsakte, een declaratie en Kamer van Koophandel-formulieren. Hebt u vragen over het startkapitaal of over het oprichten van een BV in het algemeen? Neem dan contact met ons op.