Eisen BV oprichten

Bij een BV oprichten dient u aan bepaalde eisen te voldoen. Zo laat u de BV oprichten met een notariële akte, heeft u statuten nodig en dient u de onderneming in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Hieronder vindt u de vereisten waaraan u moet voldoen:

 • Notariële oprichtingsakte met statuten
 • Startkapitaal en aandelenkapitaal
 • Functies binnen de BV
 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • Na de oprichting: jaarstukken en DGA-salaris

Wilt u een BV oprichten die voldoet aan alle vereisten, neem dan contact op met Oprichten BV. Wij nemen u de gehele oprichting uit handen.

Richt nu uw BV op! Neem contact op

Notariële oprichtingsakte bij oprichten BV

De oprichting van een BV vindt plaats bij een notaris. Deze notaris stelt een akte van oprichting op voor uw besloten vennootschap, een wettelijk verplicht document. Het is dus noodzakelijk dat u uw onderneming opricht met een notariële akte. Bij Oprichten BV laat u gemakkelijk en snel een oprichtingsakte opstellen.

Statuten van de BV

In de notariële akte staan de statuten. Hierin staan de bepalingen en regels van het bedrijf. Het is verplicht om de volgende zaken op te nemen in de statuten:

 • Naam en vestigingsplaats van de BV
 • Doel van de BV
 • Soorten aandelen
 • Regels voor de overdracht van aandelen
 • Waarde van aandelen
 • Zeggenschap van aandeelhouders
 • Besluitvorming
 • Blokkeringsregeling
 • Benoeming en ontslag van bestuurders
 • Ontbinding van de rechtsvorm

Startkapitaal van een BV

Voor 2012 was er een verplicht startkapitaal van € 18.000,- voor het oprichten van een BV. Deze vereiste is jaren geleden echter aangepast, waardoor het verplichte startkapitaal voor een BV nu € 0,01 bedraagt. Dit maakt de BV laagdrempelig. Het startkapitaal mag bestaan uit geld, maar ook uit bezittingen zoals een bedrijfspand.

Aandelenkapitaal

Het kapitaal van de BV is verdeeld in aandelen die in bezit zijn van aandeelhouders. Het is ook mogelijk dat alle aandelen in bezit zijn van één aandeelhouder. Er is een onderscheid te maken tussen geplaatst, gestort en nominaal aandelenkapitaal.

Functies verdelen bij oprichting BV

Een BV oprichten doet u alleen of samen met anderen. Elke BV heeft op zijn minst drie functies die door verschillende personen of door één persoon kunnen worden uitgevoerd:

 • Oprichter
 • Bestuurder
 • Aandeelhouder

Inschrijving Kamer van Koophandel bij oprichten BV

Een BV dient u altijd in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit kunt u doen tot maximaal een week na de oprichting van uw onderneming. U krijgt vervolgens een KvK-nummer. Let op: wanneer uw BV nog niet ingeschreven staat bij de KvK, bent u persoonlijk aansprakelijk.

Jaarstukken

U dient elk jaar de jaarstukken van uw BV op te stellen en af te geven bij de KvK. Dit is niet direct van toepassing bij de oprichting, maar wel een belangrijke vereiste voor de BV. De minimale vereisten die gelden voor deze jaarrekening zijn afhankelijk van de grootte van de besloten vennootschap. Het draait in essentie om inzicht in:

 • Balans met toelichting
 • Winst- en verliesrekening
 • Financiële ontwikkeling
 • Kredietwaardigheid van de BV
 • Financiële positie

Verstrekt u de jaarstukken niet aan de KvK, dan is het mogelijk dat u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld bij financiële problemen.

DGA-salaris

Evenals de jaarstukken is het DGA-salaris niet iets waar u al bij de oprichting aan moet voldoen, maar het is wel van belang om hierover na te denken. De DGA (directeur-grootaandeelhouder) dient een minimaal jaarsalaris van € 45.000,- per jaar te ontvangen. Op deze wijze voorkomt de overheid dat u de winst (die veel lager belast is dan het salaris) omzet in dividend en de DGA een laag salaris uitbetaalt.

Zakelijke rekening openen bij oprichting BV

Een zakelijke rekening openen is niet verplicht als u een BV opricht, maar we raden het wel aan. Een zakelijke rekening heeft namelijk vele voordelen:

 • Financieel overzicht door uw privérekening te scheiden en de mogelijkheid om meerdere rekeningen te openen. Kies bijvoorbeeld voor meerdere zakelijke rekeningen om uw administratie duidelijk en geordend te maken, zoals voor de btw, vaste lasten enzovoort.
 • Een professionele uitstraling doordat u facturen met de bedrijfsnaam naar klanten stuurt in plaats van facturen met uw eigen naam en privérekening.
 • Aan controles van de Belastingdienst is snel en eenvoudig te voldoen door een overzichtelijke administratie. Daarnaast zijn uw financiën gemakkelijker terug te vinden, zodat u voldoet aan de bewaartermijn van de Belastingdienst.
 • Boekhouders en accountants stellen een zakelijke rekening tegenwoordig steeds vaker verplicht, voordat ze de administratie uit handen nemen. Met een zakelijke rekening creëert u een overzichtelijke administratie en dat zorgt voor minder boekhoudkosten.
 • In tegenstelling tot de Belastingdienst stellen banken een zakelijke rekening wel verplicht. De kosten van een zakelijke rekening zijn echter verwaarloosbaar als we die vergelijken met een (tweede) privérekening.
 • De kosten van een zakelijke rekening mag u aftrekken van de belasting. Zakelijke kosten zijn niet aftrekbaar met een privérekening, zoals de btw op brandstof.

Vragen over de eisen voor een BV oprichten?

Voor meer informatie over de vereisten waar uw BV aan moet voldoen, neemt u contact op met Oprichten BV via 0320 289 460.

Naam*
Bedrijf
E-mailadres*
Telefoonnummer
Vraag/ opmerking*

Niet leesbaar? Verander tekst

We wijzen je op ons privacybeleid