BV opheffen: het ontbinden van een besloten vennootschap

In bepaalde gevallen is het verstandig of zelfs noodzakelijk om een BV op te heffen. U kunt uw BV ontbinden na een formeel besluit van de aandeelhouders. Het is echter wel van belang dat u alle activa van de BV liquideert, voordat de BV opgeheven kan worden. Dit kan via een reguliere liquidatie of via een turboliquidatie. De turboliquidatie is aanzienlijk sneller, maar u moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De specialisten van Oprichten BV helpen u graag bij de liquidatie en het opheffen van de besloten vennootschap. Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies omtrent het opheffen van de BV.

Reguliere of turboliquidatie

Voordat de BV opgeheven wordt, moeten alle activa geliquideerd zijn. Dit kan via een regulier liquidatieproces of via turboliquidatie. De laatste optie is aanzienlijk sneller, maar hier zijn strenge voorwaarden aan gebonden.

Reguliere liquidatie

In een reguliere liquidatiefase wordt ‘in liquidatie’ toegevoegd aan de naam van de BV. Zo weten potentiële zakenrelaties dat de vennootschap toewerkt naar de ontbinding van de BV. In deze fase verkoopt het bedrijf alle activa en worden de schulden vereffend. Het overgebleven vermogen wordt doorgaans verdeeld onder de aandeelhouders, tenzij de statuten iets anders bepalen. Als dit geregeld is, kan de BV opgeheven worden.

Turboliquidatie

De turboliquidatie is een versneld liquidatieproces. Het versnelde traject kan alleen opgestart worden wanneer de besloten vennootschap op het moment van ontbinding geen baten meer heeft. Bij een turboliquidatie wordt de BV direct opgeheven. Er is dus geen ‘in liquidatie’ fase. Om in aanmerking te komen, moet de BV voldoen aan de volgende eisen:

  1. De BV mag geen openstaande schulden hebben
  2. De BV mag geen lopende vorderingen meer hebben
  3. De BV is geen bestuurder of aandeelhouder van een andere BV
  4. De BV heeft geen verpande of gecertificeerde aandelen

De turboliquidatie brengt ook risico’s met zich mee. Het komt namelijk voor dat bestuurders op een onrechtmatige wijze toewerken naar een turboliquidatie. Zij doen dit omdat schuldeisers dan geen verhaal meer kunnen halen bij de BV. In dergelijke situaties kunnen de schuldeisers de bestuurders vaak snel vinden via een curator. De schuldeisers krijgen dan de mogelijkheid om de BV te heropenen. Na deze heropening kunnen ze de schulden dan alsnog vorderen. Daar komt bij dat de bestuurders na deze heropening beschuldigd kunnen worden van onbehoorlijk bestuur. Dit kan ervoor zorgen dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden voor de schulden van de BV.

De liquidatiefase is essentieel bij het opheffen van een BV. De specialisten van Oprichten BV helpen u met de nodige stappen om uw BV op de juiste manier op te heffen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Redenen om uw BV op te heffen

Er zijn diverse redenen waarom een BV opgeheven moet worden. De bestuurders zien bijvoorbeeld geen heil meer in de onderneming of stappen liever over naar een andere rechtsvorm. We bekijken de meest voorkomende redenen om een besloten vennootschap op te heffen.

Verkeerde rechtsvorm

Een BV heeft vele voordelen. Het bestuur is bijvoorbeeld slechts onder strenge voorwaarden aansprakelijk met het privévermogen. Toch is het niet voor elke onderneming de juiste keuze. Met een BV heeft u bijvoorbeeld geen zelfstandigenaftrek. Dit heeft u bij een eenmanszaak wel. Als na verloop van tijd blijkt dat een BV de verkeerde keuze was, dan kan er gekozen worden om de BV op te heffen.

Onvoldoende inkomsten

Soms is een onderneming onvoldoende levensvatbaar. Er komen dan te weinig inkomsten binnen om de kosten te denken of winst te maken. Een dergelijk bedrijf zakt dan langzaam af naar een faillissement. Het is dan beter om dit voor te zijn en de BV te ontbinden.

Lege stamrecht BV

Een stamrecht BV wordt gebruikt om een gouden handdruk te ontvangen. Wanneer de transactie plaatsgevonden heeft, blijft deze BV vaak leeg. Wanneer er geen andere functie voor de BV is, dan is het beter om deze op te heffen.

Inactieve BV

Bepaalde BV’s zijn nooit actief geweest. Die worden opgericht omdat een onderneming grote plannen heeft voor het uitbreiden van de dienstverlening of het aanbod. In een later stadium blijkt dan dat de nevenactiviteiten niet haalbaar of rendabel zijn. De BV wordt dan niet actief. Deze BV’s kunnen beter opgeheven worden. Dit scheelt u onnodige kosten.

Hulp nodig bij het opheffen van uw BV?

De specialisten van Oprichten BV zijn u graag van dienst bij het opheffen van een BV. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij zijn van 9:00 tot 17:00 uur bereikbaar via 0320-24 73 94. U kunt uw vraag ook per mail aan ons stellen via info@oprichtenbv.nl.