Algemene Voorwaarden

18 Mei, 2015 10:32

Waarom is het opstellen van Algemene voorwaarden zo belangrijk?

Algemene voorwaarden zijn de regels die u standaard laat gelden als u een overeenkomst aangaat met een klant. Dit heeft voordelen voor u maar ook voor uw klant. Het scheelt u namelijk een hoop tijd, u hoeft niet voor iedere overeenkomt te onderhandelen over de voorwaarden en regels die erop van toepassing zijn. Voor de klant heeft het als voordeel dat zij weten waar ze aan toe zijn als ze een overeenkomst met u aangaan.

Wettelijke eisen aan de Algemene Voorwaarden

Er zijn 2 vereisten die de wet (Burgerlijk Wetboek boek 6 afdeling 3) stelt aan de Algemene Voorwaarden:

  • Niet onredelijk bezwarend
  • Informatieplicht

Niet onredelijk bezwarend

De wet heeft vastgesteld wat onredelijk bezwarend is om op te nemen in uw Algemene Voorwaarden. In de wet vind je de zogeheten zwarte lijst (art.236 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek) en de grijze lijst (art.237 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek). Op de zwarte lijst staan voorwaarden die per definitie verboden zijn, op de grijze lijst staan bepalingen waarvan het vermoeden bestaat dat ze onredelijk bezwarend zijn. U als ondernemer moet aantonen dat deze voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn in een specifieke situatie.

Informatieplicht

U bent verplicht om voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst de wederpartij een redelijke mogelijkheid te geven om kennis te nemen van uw Algemene Voorwaarden. Dit geldt zowel voor papieren voorwaarden als elektronische voorwaarden.

De hoofdregel bij de informatieplicht van de papieren voorwaarden is dat u de Algemene Voorwaarden ter hand moet stellen aan de wederpartij. Dit houdt in dat u de Algemene Voorwaarden moet overhandigen of van te voren moet toesturen. Een enkele verwijzing naar de Algemene Voorwaarden of dat de Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd voldoen niet. Er geldt een uitzondering op de terhandstelling en dat is als het niet mogelijk is of niet praktisch is om de Algemene Voorwaarden ter hand te stellen. Hierbij kunt u denken aan het sluiten van een overeenkomst per telefoon.

Als u elektronisch zaken doet geldt de volgende hoofdregel: Op het moment van het sluiten van de overeenkomst moeten de Algemene Voorwaarden zodanig ter beschikking gesteld worden dat de wederpartij deze Algemene Voorwaarden kan opslaan.

Er is nog wel een praktisch tip voor ondernemers: Zet de Algemene Voorwaarden aan de achterkant van uw offferte.

Wat staat er in het algemeen in de Algemene voorwaarden?

  • Betaling van het transport, invoerrechten en verzekering van de goederen;
  • Betaling van de goederen of diensten en de betalingstermijn;
  • Eigendomsvoorbehoud;
  • Aansprakelijkheid;
  • Onder welke voorwaarden er garantie verleend wordt;
  • Levertijd.

Van welke partij zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing?

Als u zaken doet met een ander bedrijf is de kans groot dat zij ook Algemene Voorwaarden opgesteld hebben. Wiens Algemene Voorwaarden zijn dan van toepassing? Dit wordt ook wel de ‘battle of forms’ genoemd. Hier geldt de First Shot rule, de Algemene Voorwaarden waarnaar het eerst wordt verwezen zijn van toepassing. Echter, deze kunnen door de wederpartij van de hand gewezen worden. Als beide partijen elkaars Algemene Voorwaarden van de hand wijzen dan zal er onderhandeld moet worden over de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.