Deel 1: Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

9 Januari, 2017 17:27

Voordat u een onderneming begint, is het raadzaam om uit te zoeken welke rechtsvorm het best bij uw (beoogde) bedrijf en situatie past. Nederland hanteert twee soorten rechtsvormen: rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid. In het eerste deel van deze blogreeks lichten wij rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid uit. U bent hierbij in de meeste gevallen niet aansprakelijk met uw privévermogen voor schulden van het bedrijf.

Besloten vennootschap (bv)

Een bv staat op naam van één of meerdere personen die allemaal aandeelhouders zijn. De aandelen zijn niet vrij verhandelbaar en blijven dus in de onderneming.

Het grote voordeel van een bv is dat u privé verminderde aansprakelijkheid heeft. U bent namelijk als bestuurder in dienst van de bv en handelt vanuit deze naam. Dit betekent dat niet u, maar de bv aansprakelijk is voor eventuele schulden. Uitzondering is als u directeur-grootaandeelhouder bent. Banken laten u in dit geval ook privé meetekenen voor eventuele leningen, waardoor u alsnog privé aansprakelijk bent voor het terugbetalen hiervan. Ook kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als u opdrachten aanneemt waarbij voorzien kon worden dat deze niet succesvol afgerond werden, bij wanbeleid, bij het niet op tijd betalen van de Belastingdienst en als u de enige aandeelhouder bent.

Naamloze vennootschap (nv)

Een nv en bv lijken erg op elkaar. U kunt een nv alleen of met meerdere personen oprichten. Daarnaast bent u bestuurder in dienst van het bedrijf. Ook voor de aansprakelijkheid gelden dezelfde regels als bij een bv. Het grote verschil tussen een nv en bv is dat de aandelen van een nv vrij verhandelbaar zijn op de beurs.

Coöperatieof onderlinge waarborgmaatschappij

Een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij wordt opgericht als meerdere individuele ondernemers samen willen profiteren van een collectief. Zo kunnen meerdere ondernemers samen de inkoop doen, de marketing coördineren of samen een project aangaan die men individueel niet kan uitvoeren. Ook is er voor de klant één aanspreekpunt voor het hele project of voor de inkooporder.

De coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij heeft geen aandeelhouders, maar wel leden. Deze leden kunnen een winstuitkering krijgen. De aansprakelijkheid van de coöperatie wordt notarieel vastgelegd in de statuten.

Stichting

Een stichting wordt opgericht indien u een bepaald maatschappelijk of sociaal ideëel doel wilt bereiken, zoals het helpen van minder bedeelde personen. Een stichting kan opgericht worden door een particulier (alleen of met anderen), maar ook door bedrijven. Deze rechtsvorm heeft een bestuur en eventueel werknemers, maar geen leden. Het bestuur en de werknemers krijgen regulier loon, maar er mag geen winstuitkering worden betaald. De winst die u maakt met de stichting moet namelijk ingezet worden voor het ‘doel’ dat u wilt bereiken.

Een stichting is een rechtspersoon en hierdoor zijn de bestuurders niet aansprakelijk voor eventuele schulden. Er zijn wel uitzonderingen op de regel indien er sprake is van wanbestuur of als de stichting niet ingeschreven staat in het Handelsregister. In dit geval zijn de bestuurders wel aansprakelijk voor de gemaakte schulden.

Vereniging

Een vereniging wordt opgericht wanneer u samenwerkt om een bepaald doel te bereiken. Hierbij kunt u denken aan samen sporten (sportvereniging) of het verbeteren van een buurtwinkelcentrum (ondernemingsvereniging). Een vereniging moet minstens twee leden hebben. De leden hebben alle macht in handen: ze bepalen het bestuur tijdens een stemming. Dit bestuur bestaat meestal uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Er zijn 2 soorten verenigingen:

  1. Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: als u een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opricht, dan bent u als bestuurder in principe niet met uw privévermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. Deze vereniging is opgericht via de notaris.
  2. Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid: als uw vereniging niet notarieel is opgericht, dan bent u als bestuurder privé verantwoordelijk voor de eventuele schulden. Dit kan beperkt worden door de vereniging in te schijven in het handelsregister.

Wilt u meer informatie over de verschillende rechtsvormen? Bekijk dan de meest gestelde vragen of neem contact met ons op. Wilt u direct een bv opstarten? Dit kan hier: binnen tien minuten bent u eigenaar van uw eigen bv.