Controleplicht BV

Het is wettelijk bepaald dat u controleplichtig bent als uw BV middelgroot of groot is qua balanstotaal, omzet en personeel. Concreet betekent het dat u controleplicht heeft als uw onderneming in twee achtereenvolgende boekjaren aan minimaal twee van onderstaande drie criteria voldoet.

Criteria controleplicht

  • Uw BV zet meer dan 12 miljoen euro om
  • De balanstotaal van uw BV bedraagt meer dan 6 miljoen euro
  • Er zijn meer dan 50 fulltime medewerkers in dienst bij uw BV

Wanneer uw BV aan twee van de drie criteria voldoet, moet de jaarrekening door een onafhankelijke accountant gecontroleerd worden.

Heeft u vragen over de controleplicht voor BV’s of wilt u meer informatie over hoe u de controleplicht snel en effectief binnen uw organisatie opzet? Neem dan contact met ons op via onderstaande buttons:

Bel: 0320 - 289 460 Neem contact op

Wat houdt de wettelijke controleplicht in?

BV’s die controleplichtig zijn moeten de jaarrekening volgens richtlijnen uit artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek laten opstellen en deponeren bij het Handelsregister en de Kamer van Koophandel (KvK).

De controleplicht voor middelgrote en grote BV’s is in de wet vastgelegd, omdat er naar mate de onderneming groeit ook meer stakeholders zijn. Hierbij moet u denken aan alle betrokken partijen bij uw BV, zowel intern als extern: werknemers, leveranciers, klanten, banken en de fiscus. Door het toenemende aantal betrokken partijen is het vereist dat de jaarcijfers ook steeds uitgebreider worden uitgewerkt en gedeponeerd bij het Handelsregister en de KvK. Door de controle te laten uitvoeren door een onafhankelijke accountant kunnen alle stakeholders erop vertrouwen dat de jaarcijfers een goed en getrouw beeld geven van de realiteit. De controle rapporteert de accountant in een controleverklaring.

Vrijstelling van controleplicht

BV’s die onder een holding vallen zijn niet controleplichtig indien de holding, oftewel het moederbedrijf de jaarcijfers van die ondernemingen ook in de eigen jaarrekening rapporteert.

Verschil t.o.v. kleine ondernemingen

BV’s die niet aan twee van de eerder genoemde drie criteria voldoen, laten de jaarrekening opstellen door een accountant. Als u controleplichtig bent controleert de accountant de jaarcijfers en zal hij vervolgens in een controleverklaring verslag doen of de jaarrekening een getrouw beeld geeft.

Controle jaarrekening

De controle van de jaarrekening verloopt in de volgende fases:

1. Planning van de controle

De accountant zal op basis van de door u aangeleverde informatie een planning maken, waarin een schatting van de risico’s staat en beschreven wordt hoe deze beperkt gaan worden door de controle.

2. Interim controle

Interne processen worden getoetst en beoordeeld om te verifiëren of en hoe de bij stap 1 beschreven risico’s worden afgevangen. Op basis van deze toetsing stelt de accountant een advies op waarin verbeterpunten zijn opgesteld.

3. Eindejaarscontrole

De jaarcijfers worden gecontroleerd door de accountant met extra aandacht voor de risico’s die volgens de interim controle niet of onvoldoende afgevangen zijn.

4. Afronden en opstellen controleverklaring

In de controleverklaring stelt de accountant een eindrapportage op voor het bestuur van de BV. Hierin wordt uiteengezet of alle risico’s voldoende afgevangen zijn en worden er verbeterpunten en advies gegeven over de jaarrekening.

Om de controle zo effectief mogelijk te organiseren is het belangrijk dat u alle benodigde informatie zo spoedig mogelijk aanlevert bij de accountant. Op zijn beurt kan de account u uitleg en instructies geven om het proces efficiënt te laten verlopen. Goede samenwerking tussen onderneming en accountant bespaart tijd en geld.

Voordelen voor BV-houder

In de controleverklaring wordt getoetst of bedrijfsrisico’s voldoende beheerst worden en wordt er advies uitgebracht hoe de risico’s beperkt kunnen worden. Met deze informatie kunt u als BV-houder uw bedrijfsprocessen verbeteren om bedrijfsrisico’s te verminderen en op te lossen.

Op de internationale markt wordt een controleverklaring ook gezien als een soort keurmerk. Daarnaast is de verklaring ook voor financiers in Nederland een belangrijk document dat het vertrouwen in uw onderneming vergroot.

Meer informatie over de controleplicht

Wilt u graag advies over het organiseren van de controleplicht binnen uw BV of wordt uw vraag niet beantwoord? Bekijk dan de pagina waar wij veelgestelde vragen beantwoorden of neem contact op met een van onze specialisten via telefoonnummer 0320 - 289 460 of e-mailadres info@oprichtenbv.nl.