Liquidatie BV

Een BV liquideren doen we om de ontbinding of opheffing af te ronden. Liquideren is mogelijk via twee methoden: liquidatie of turboliquidatie. Voordat we overgaan tot het liquideren van een BV is een formeel opheffingsbesluit van de aandeelhouders nodig. Zodra het besluit is vastgelegd start de liquidatiefase, waarin we alle activa van de BV verkopen en eventuele schulden aflossen.

Meer informatie over BV opheffen leest u door op onderstaande button te klikken. Neem contact met ons op bij vragen of om direct de liquidatie van uw BV aan te vragen. We zijn bereikbaar via telefoonnummer 0320 – 289 460 en via e-mailadres info@oprichtenbv.nl.

BV opheffen

Kosten liquideren

De kosten van liquideren zijn op aanvraag, omdat onder meer de liquidatiemethode de prijs bepaald. Daarnaast moeten we doorgaans ook voorbereidingen treffen en stappen nemen om zorgvuldig en rechtsgeldig te kunnen liquideren. Neem contact met ons op voor een kostenindicatie.

Waarom liquideren?

Er kunnen verschillende redenen zijn om te besluiten tot liquidatie van een BV, waaronder:

 • Inactiviteit
 • Onvoldoende inkomsten
 • Onjuiste rechtsvorm
 • Lege stamrecht BV

Liquidatie

Tijdens het reguliere liquidatieproces lossen we schulden af, incasseren we alle debiteuren, verkopen we de voorraden en beëindigen we alle contracten. Kapitaal dat overblijft keren we uit aan de aandeelhouders. De kosten van liquidatie zijn op maat. Neem contact met ons op voor kostenindicatie.

Stappenplan BV liquideren

Een BV liquideren doet u snel via onderstaande stappen:

 1. Contact met ons opnemen
 2. Documenten voor liquidatie inleveren
 3. Aandeelhouderbesluit tot opheffing opstellen en ondertekenen
 4. Activa en schulden liquideren
 5. Uitschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK)
 6. Contracten beëindigen en zakelijke rekening(en) opzeggen

Turboliquidatie

Een versnelde methode om een BV te liquideren is turboliquidatie. Het verschil met reguliere liquidatie is dat er geen liquidatiefase volgt en dat er geen activa meer mogen zijn. Neem contact met ons op en informeer of uw BV middels turboliquidatie te ontbinden is. We kunnen u dan direct een kostenindicatie geven. Turboliquidatie is goedkoper, maar heeft wel meer risico’s.

Stappenplan turboliquidatie

 1. Contact met ons opnemen
 2. Documenten voor liquidatie inleveren
 3. Aandeelhouderbesluit tot opheffing opstellen en ondertekenen
 4. Uitschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK)

Risico’s

Een aantal veelvoorkomende risico’s van turboliquidatie zijn:

 • Selectieve aflossingen: bestuurders worden privéaansprakelijk als ze selectief bepaalde schuldeisers wel betalen en anderen niet.

 • Lopende verplichtingen: privéaansprakelijkheid gaat ook gelden als lopende verplichtingen zoals contracten en overeenkomsten niet op de juiste manier beëindigd zijn.

 • Aanwezigheid activa: er blijkt activa in de BV te zijn achtergebleven, waardoor bestuurders privéaansprakelijk zijn en de BV heropend kan worden.

 • Faillissement: als de rechtbank tot heropening besluit, dan zijn er vaak te weinig activa om alle schuldeisers te betalen. Een schuldeiser kan dan faillissement aanvragen via een advocaat.

Onze specialisten behoeden u voor alle valkuilen van turboliquidatie, waardoor uw BV snel op te heffen is. Er zijn namelijk diverse voorwaarden voor turboliquidatie die op het eerste oog niet altijd direct duidelijk zijn.

Een turboliquidatie is normaliter al binnen vijf tot tien werkdagen uit te voeren. Op aanvraag is het proces ook met spoed te volbrengen. Neem contact met ons op voor meer informatie of advies.

0320 – 289 460

Alternatieven voor liquidatie

Liquidatie is niet altijd mogelijk of de beste keuze. Alternatieven zijn faillissement en een crediteurenakkoord. Een faillissement vragen we aan als er niet meer aan de betalingen voldaan kan worden. Een crediteurenakkoord vergelijken we met een tijdelijke schuldenlast die niet af te lossen is, waardoor een deel van de betaling gedaan wordt en een deel wordt kwijtgescholden.

Liquidatie door KvK

Als een BV niet aan de wettelijke verplichtingen voldoet, dan kan de KvK ook besluiten tot opheffing van de organisatie en overgaan tot liquidatie. De KvK kan besluiten tot ontbinding als er gedurende een jaar:

 • geen jaarstukken gedeponeerd zijn;
 • geen belastingaangifte is gedaan;
 • geen bestuurders ingeschreven zijn.

In bovenstaande situaties gaat de KvK ervanuit dat de BV niet meer actief is. Als het plan tot ontbinding bestaat, dan informeren ze de organisatie daarover. Acht weken erna zal de ontbinding definitief worden, tenzij de reden voor ontbinding niet meer van toepassing is.

Contact opnemen

Heeft u vragen over liquidatie of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0320 – 289 460 of via e-mailadres info@oprichtenbv.nl. We zijn elke werkdag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur. Direct een liquidatie aanvragen doet u ook via deze gegevens.

BV opheffen