Maatregelen rondom coronavirus

Geachte cliënt en relatie,

Vanuit de overheid is een oproep gedaan om onnodig contact zoveel te vermijden en alleen het hoogstnoodzakelijke te doen.

Onze dienstverlening laten wij doorgaan. Ons kantoor is op werkdagen open tussen 08:30 uur en 17:00 uur. Wij zijn ons zeer bewust van de ernst van de situatie en de gevolgen die het Corona-virus met zich brengt. Daarom hebben wij voorzorgsmaatregelen genomen om direct contact met cliënten zoveel mogelijk te vermijden. Zo schudden wij geen handen meer en hebben wij verspreid over het kantoor flessen met desinfecterende handalcohol neergezet, onder meer in de hal, maar ook in de wachtkamer, op de balie bij de receptie en in de passeerkamers.

Ook zullen onze medewerkers proberen om de afstand tussen u en hen wat groter te laten zijn dan wellicht gebruikelijk is en wordt geen koffie of thee geserveerd. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Voor uw en onze veiligheid en die van onze andere cliënten en relaties doen wij een dringend beroep op u om waar dat mogelijk is gebruik te maken van een volmacht. Dat kan niet altijd, zoals bijvoorbeeld bij testamenten en hypotheekakten. Onze medewerkers kunnen in overleg met u bepalen wat in uw situatie de mogelijkheden zijn om u toch van dienst te kunnen blijven zijn.

Bij het ondertekenen van de akten mogen alleen de personen die de akten moeten tekenen bij de notaris aan tafel zitten. Wij verzoeken u daarom niemand anders mee naar ons kantoor te nemen.

Besprekingen kunnen ook doorgang vinden. Alleen willen wij deze zoveel mogelijk op afstand uitvoeren. Gelukkig is dat in deze tijd mogelijk via SKYPE, Facetime, telefoon, etcetera.

Wij wensen al onze cliënten veel sterkte toe de komende tijd en een goede gezondheid!