Naam wijzigen BV

Het is mogelijk dat u na een bepaalde tijd de bedrijfsnaam van uw BV wilt wijzigen. In veel gevallen gaat het dan om een statutenwijziging en heeft u de hulp van een notaris nodig. Dit hoeft niet altijd zo te zijn, bijvoorbeeld wanneer u de handelsnaam wilt wijzigen.

Statutaire naam BV veranderen

Wat is de statutaire naam?

Bij de oprichting van een BV neemt u de statutaire naam op in de statuten bij de oprichtingsakte. Deze naam is uniek, niet verwarrend en moet aan enkele voorwaarden voldoen. Zo is het bij een BV verplicht om ‘Besloten Vennootschap’ of ‘B.V.’ aan het begin of aan het einde van de naam te hebben.

Statutaire naam wijzigen

Wanneer u de statutaire naam van de BV wilt wijzigen, moet u de statuten van de besloten vennootschap wijzigen. Een notaris moet deze wijziging doorvoeren door middel van een notariële akte. Vervolgens geeft de notaris de naamswijziging door aan de KvK.

Bij Oprichten BV wijzigen we de bedrijfsnaam in de statuten voor slechts € 420,- exclusief btw. Neem contact met ons op om de naam van uw besloten vennootschap te wijzigen.

Handelsnaam BV wijzigen

Wat is de handelsnaam?

Een handelsnaam is de naam waaronder een BV handel drijft. Deze naam hoeft niet overeen te komen met de statutaire naam. Ons notariskantoor heet bijvoorbeeld Hak & Rein Vos, maar u bevindt zich op de website Oprichten BV. Dat is een van onze handelsnamen. Het komt overigens wel vaak voor dat deze twee namen hetzelfde zijn.

Handelsnaam wijzigen

Het wijzigen van de handelsnaam hoeft niet via de notaris te verlopen. Via de website van de KvK wijzigt u zelf de handelsnaam door een formulier in te vullen. Het is ook mogelijk om via dit formulier een handelsnaam toe te voegen aan uw BV. Het doorgeven van deze wijziging is gratis.

Let er bij een wijziging of toevoeging wel op dat de naam niet overeenkomt met de handelsnaam van een ander bedrijf.

Waarom de naam van een BV wijzigen?

Er zijn diverse redenen om de naam van een BV te wijzigen. Bevat de naam bijvoorbeeld de naam van een oude eigenaar die niet meer betrokken is bij de BV of een beschrijving van producten of diensten die u niet meer aanbiedt? Dan is het verstandig om de naam aan te passen om verwarring te voorkomen.

Statutaire naam BV wijzigen via Oprichten BV

Bent u er zeker van dat u de naam van uw BV wilt wijzigen? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier of bel 0320 289 460.

Ook wanneer u vragen heeft over de naam van uw BV of over de wijziging, kunt u contact met ons opnemen.

Naam BV*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
KvK-nummer*
Statuten

Wij kunnen de statuten ook voor u opvragen. Deze kosten worden doorbelast.

Kopie aandeelhoudersregister*
Kopie legitimatiebewijs aandeelhouder(s) en bestuurder(s)*
Wat moet er gewijzigd worden in de statuten?*

De volgende velden zijn alleen van toepassing wanneer u uw aandelenkapitaal wil verlagen.

Kopie laatst vastgestelde jaarrekening
Hoeveel moet er terugbetaald worden?
Voer a.u.b. het juiste antwoord in:
+ =

We wijzen je op ons privacybeleid