Statuten BV

Statuten is een van de eisen als u een BV op gaat richten. In de statuten moeten de volgende onderdelen opgenomen zijn:

 • Begrippenlijst
 • Naam en vestigingsplaats
 • Ondernemingsdoel
 • Soorten aandelen
 • Uitgifte aandelen en voorwaarden
 • Waarde van aandelen
 • Zeggenschap van aandeelhouders
 • Besluitvorming
 • Blokkeringsregeling
 • Benoeming en ontslag van bestuurders
 • Statutenwijziging en ontbinding

Heeft u vragen over de statuten of wilt u hulp bij het opstellen ervan? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0320 - 289460 of via e-mailadres info@oprichtenbv.nl. Onze notarissen voorzien u graag van een persoonlijk advies en helpen u met het vastleggen van de statuten in de oprichtingsakte.

Statuten wijzigen

Wilt u de statuten van uw onderneming laten wijzigen? Lees dan verder via onderstaande button of neem contact met ons op.

Statuten wijzigen

Begrippenlijst

We sommen de belangrijke begrippen op die voorkomen in de statuten en we geven een korte omschrijving.

Naam en vestigingsplaats

De naam van de BV en de vestigingslocatie leggen we schriftelijk vast.

Ondernemingsdoel

We beschrijven het doel van de onderneming, bijvoorbeeld het aankopen en verkopen van goederen of het geven van adviezen en het verlenen van diensten. Binnen de omschrijving hebben de bestuurders vrijheid om namens de BV te handelen. Als buiten de bevoegdheden wordt gehandeld, dan lopen bestuurders het risico op privéaansprakelijkheid.

Soorten aandelen

Een BV mag verschillende soorten aandelen uitgeven, zoals aandelen zonder stemrecht of winstrecht. Dit leggen we vast in de statuten.

Uitgifte aandelen en voorwaarden

In dit onderdeel nemen we op wie de bevoegdheid heeft om aandelen uit te geven. Daarnaast leggen we de voorwaarden vast voor uitgifte en het aannemen van de aandelen, bijvoorbeeld dat het enkel via een in Nederland gevestigde notaris en de algemene vergadering mogelijk is.

Waarde van de aandelen

De waarde van de aandelen wordt vastgelegd en onder meer de namen en adressen van de aandeelhouders nemen we op, evenals de datum waarop de aandelen zijn vergeven. Bij het aannemen van aandelen moet de houder het nominale bedrag in geld storten, tenzij anders besloten wordt door het bestuur.

Zeggenschap aandeelhouders

Aandeelhouders met stemrecht mogen deelnemen aan de algemene vergadering. Tijdens de vergadering hebben ze inspraak in besluiten van de BV, zoals fusies, ontslagen en jaarcijfers.

Besluitvorming

In dit onderdeel leggen we onder meer vast wie verantwoordelijk is voor het dagelijkse bestuur van de BV en hoe de besluitvorming in de onderneming plaats kan vinden.

Blokkeringsregeling

In de blokkeringsregeling nemen we op bij welke situaties de aandelenoverdracht beperkt mag worden. Een voorbeeld hiervan is dat er goedkeuring in de algemene vergadering vereist is voor aandelenoverdracht.

Benoeming en ontslag bestuur

We nemen op hoe de directie wordt benoemd en hoe bestuurders geschorst en ontslagen kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld via stemrecht in de algemene vergadering.

Statutenwijziging en ontbinding

Hier omschrijven we hoe de statuten in de toekomst eventueel te wijzigen zijn en hoe de BV ontbonden kan worden. De statuten wijzigen of de BV ontbinden is enkel mogelijk als daartoe besloten wordt in de algemene ledenvergadering en met een notariële akte. Als het besluit tot wijziging of ontbinding genomen is, dan dient u alles dus nog door te laten voeren bij de notaris. Die stelt de akte op en stuurt het naar de KvK, zodat het verwerkt is in het Handelsregister.

Advies aanvragen

Wilt u meer informatie over de statuten of voorbeeld statuten ontvangen? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Na ontvangst van uw bericht nemen we zo spoedig mogelijk contact op. We helpen u ook graag bij het opstellen of wijzigen van de statuten.

Naam*
Bedrijf
E-mailadres*
Telefoonnummer
Vraag/ opmerking*

We wijzen je op ons privacybeleid