Tijdelijke coronawet vervallen sinds 1 februari 2023

De afgelopen jaren hebben we met z’n allen in Nederland volop gebruik mogen maken van de zogenaamde ‘tijdelijke coronawet’. Het is u dan ook vast niet ontgaan dat deze noodwet is komen te vervallen sinds 1 februari 2023.

Gevolgen voor BV’s

Het niet verlengen van de tijdelijke coronawet heeft niet alleen gevolgen binnen het notariaat, zoals voor de oprichting van een BV, maar dit leidt ook tot veranderingen binnen de BV. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de mogelijkheid tot digitaal vergaderen of digitaal een akte of testament ondertekenen.

Een belangrijke verandering is dat de tijdelijke voorzieningen voor de BV ten aanzien van de mogelijkheid tot het digitaal vergaderen zijn vervallen. Digitale vergaderingen zijn nu nog slechts mogelijk wanneer de statuten van de BV dat toelaten. Dit kan betekenen dat de statuten van uw BV gewijzigd dienen te worden.

Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Doordat de coronawet niet is verlengd, is het momenteel voor BV’s niet mogelijk om algemene vergaderingen uitsluitend digitaal plaats te laten vinden. Echter, hier komt verandering in als de Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen wordt aangenomen. Het wordt dan mogelijk om de algemene vergaderingen volledig digitaal te laten plaatsvinden. Het is uiteraard aan de BV zelf om deze keuze te maken.

Drie opties om vergaderingen te laten plaatsvinden

Als de wet wordt aangenomen, dan heeft de BV drie opties,namelijk dat de vergadering uitsluitend i) fysiek, ii) digitaal of iii) zowel fysiek als digitaal (hybride) plaatsvindt. Echter, voor het houden van een volledig digitale of hybride algemene vergadering is het wel vereist dat de statuten van de BV dit toelaten.

De voorwaarden van een digitale vergadering

Aan de digitale vergadering zijn uiteraard een aantal voorwaarden verbonden. Zo is het vereist dat de digitale vergadering zoveel mogelijk een afspiegeling vormt van een fysieke vergadering. De digitale deelnemers moeten namelijk volwaardig kunnen participeren aan de vergadering.

Verder is het vereist dat de aandeelhouders met beeld én geluid deelnemen aan de vergadering. Het idee hierachter is dat zij het woord moeten kunnen voeren indien nodig.

Tot slot geldt er een instemmingsvereiste. Dat houdt in dat de aandeelhouders vooraf moeten instemmen met de optie tot het laten plaatsvinden van digitale vergaderingen.

Digitale oprichting van een BV ook bijna mogelijk

Het is straks niet alleen mogelijk om algemene vergaderingen online te laten plaatsvinden, maar ook om een nieuwe BV volledig op afstand op te richten. Mocht het nieuwe wetsvoorstel voor de digitale oprichting van een BV in 2023 worden aangenomen, dan hoeft u niet meer fysiek langs te gaan bij een notaris. U kunt vanaf dat moment alles vanuit huis regelen via een digitale verbinding met de notaris!

Oprichten BV adviseert u waar nodig

Bent u benieuwd of uw statuten momenteel een regeling bevatten met betrekking tot de digitale vergadering? Door middel van een ‘statuten scan’ kunnen we adviseren of uw statuten eventueel aangepast moeten worden.

Mocht u gebruik willen maken van onze diensten, neem dan gerust contact met ons op via 0320 289 460 of via onderstaand contactformulier. We helpen u graag!

Naam*
Bedrijf
E-mailadres*
Telefoonnummer
Vraag/ opmerking*

We wijzen je op ons privacybeleid